OVERENIE PLATNOSTI STK

Overte si platnosť STK Vášho vozidla zadaním evidenčného čísla vozidla

Stav kilometrov vozidla je zadávaný pracovníkom STK pri technickej alebo emisnej kontrole vozidla. Po zadaní evidenčného čísla vozidla, VIN čísla vozidla alebo čísla protokolu technickej kontroly si môžete overeniť kilometre a technickú kontrolu

Systém overovania technickej kontroly a stavu kilometrov prevádzkuje spoločnosť TESTEK, s.r.o.

Za správnosť odčítania stavu počítadla najazdených kilometrov vozidla zodpovedá kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal a pri nej zistený údaj do informačného systému zapísal.

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás