OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 

Oznámenie poistnej udalosti - Poškodený | Majetok Oznámenie poistnej udalosti - Poškodený | Majetok
Oznámenie poistnej udalosti - Poškodený | Zdravie Oznámenie poistnej udalosti - Poškodený | Zdravie
Oznámenie poistnej udalosti - Škodca / Poistený Oznámenie poistnej udalosti - Škodca / Poistený

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74

0850 111 211

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1, Bratislava, 821 09

0850 888 100

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Kolárska 6, Bratislava, 811 06

02 2929 2929

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04

0850 311 312 | 0906 330 330

Generali Poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04

0850 111 117

Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Miletičova 21, Bratislava, 821 08

02 208 54 208

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanikova 8, Bratislava, 811 05

0850 111 566

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23

0850 111 577 | 02 572 816 70

Union poisťovňa, a.s.

Bajkalská 29/A, Bratislava, 813 60

0850 111 211

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava, 820 07

0850 111 400

Wüstenrot poisťovňa, a.s. 

Karadžičova 17, Bratislava 26, 825 22

02 57 889 902

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás