Poisťovne

Spolupracujeme s nižšie uvedenými  poisťovňami.

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Agra poisťovňa Österreichische Hagelversicherung 
– Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Pobočka poisťovne z iného členského štátu
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
IČO: 36857220

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
IČO: 00151700

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1, Bratislava, 821 09
IČO:  47243597

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6, Bratislava, 811 06
IČO: 36857521

ČSOB poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
IČO: 36534978

ČSOB poisťovňa, a.s.

ČSOB poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04
IČO: 31325416

ČSOB poisťovňa, a.s.

D.A.S. Rechtsschutz AG, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Šumavská 34, 821 08 Bratislava
IČO: 47250569

ČSOB poisťovňa, a.s.

Europäische Reiseversicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 36681512

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO: 35709332

Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
Miletičova 21, Bratislava, 821 08
IČO: 47236060

ČSOB poisťovňa, a.s.

ING Životná poisťovňa a.s.
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
IČO: 35691999

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanikova 8, Bratislava, 811 05
IČO: 31595545

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23
IČO: 00585441

ČSOB poisťovňa, a.s.

MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 31402071

ČSOB poisťovňa, a.s.

QBE Insurance (Europe) Limited, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Štúrova 27, 042 80 Košice
IČO: 36855472

Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, Bratislava, 813 60
IČO: 31322051

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, Bratislava, 820 07
IČO: 00653501

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, Bratislava 26, 825 22
IČO: 31383408

ČSOB poisťovňa, a.s.

NOVIS Poisťovňa a.s.
Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava
IČO: 47251301

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás