Banky

Spolupracujeme s nižšie uvedenými bankami.

Československá obchodná banka, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO: 36854140 | Kód banky: 7500

Československá obchodná banka, a.s.

J&T Banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 35964693 | Kód banky: 8320

Československá obchodná banka, a.s.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 36819638 | Kód banky: 8360

Československá obchodná banka, a.s.

Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
 v Slovenskej republike
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
IČO: 36861146 | Kód banky: 8370

OTP Banka Slovensko, a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
IČO: 31318916 | Kód banky: 5200

Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31575951 | Kód banky: 5600

Privatbanka, a.s.

Privatbanka, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 31634419 | Kód banky: 8120

Sberbank Slovensko, a.s.

Sberbank Slovensko, a.s.
Vysoká 9, 810 00 Bratislava
IČO: 17321123 | Kód banky: 3100

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00151653 | Kód banky: 0900

Tatra banka, a.s.

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930 | Kód banky: 1100

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 00681709 | Kód banky: 1111

Všeobecná úverová banka, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31320155 | Kód banky: 0200

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás