Správcovské spoločnosti

Spolupracujeme s nižšie uvedenými správcovskými spoločnosťami.

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

ATLANTIK finanční trhy, a.s.
River Park, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 36770540

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

AXA investiční společnost a.s.
Kolárska 6 811 06 Bratislava
IČO: 36770540

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

Conseq Investment Management, a. s.
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
IČO: 26442671

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

Cornhill Management, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 35771801

ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
IČO: 36852601

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
IČO: 36864633

IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO: 17330254

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás