Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. (do 06.10.2021 V-Consulting.sk, s.r.o.) vznikla dňa 07.09.2013 na základe zápisu v OR SR v oddieli Sro pod číslom vložky 35030/N.

Naším cieľom je poskytovať klientom pomoc pri rôznych administratívnych činnostiach, zabezpečovať spracovanie údajov a tak odbremeniť našich klientov od činností, ktoré im zaberajú veľa času. 

Okrem administratívnej činnosti sa zaoberáme aj sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti výroby, služieb, obchodu, poradenskou činnosťou
a prenájmom hnuteľných a nehnuteľných vecí. 


Na základe spolupráce s našim zmluvným partnerom FINGO.SK s. r. o., ktorý je samostatným finančným agentom registrovaným v NBS pod číslom 215683, poskytujeme aj finančné služby ako podriadený finančný agent pod číslom 240408.


Finančným službám sa venujeme už od roku 2006.

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás