Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. (do 06.10.2021 V-Consulting.sk, s.r.o.) pôsobí na finančnom trhu od roku 2013.

Našim hlavným cieľom je spokojný a zorientovaný klient v mori finančných produktov. Orientujeme sa na klienta a jeho potreby komplexne, pričom vedieme komunikáciu v princípoch porozumenia a ľudskosti.

Klienti nás oslovujú s cieľom návrhu a vytvorenia komplexného riešenia v súvislosti s bývaním, poistením, prípadne zostavenia finančného plánu.
Audit zmlúv, spracovávanie údajov, spracovanie administratívy sú nemenej dôležité úlohy, ktorými odbremeňujeme našich klientov, ale aj obchodných partnerov od činností, ktoré im zaberajú veľa času, prípadne sa cítia menej komfortne.

Zaoberáme sa aj sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti služieb, obchodu, poradenskou činnosťou a prenájmom hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Na základe spolupráce s našim zmluvným partnerom FINGO.SK s. r. o., ktorý je samostatným finančným agentom registrovaným v NBS pod číslom 215683, poskytujeme aj finančné služby ako podriadený finančný agent pod číslom 240408.


Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout