Poistenie a zaistenie

Ľudia využívajú poistenie už takmer 4000 rokov. Prvé zmienky o poistení sú zo starovekého Egypta,  okolo roku 2500 pred Kr. Poistenie slúžilo na pokrytie nákladov spojených s pohrebom v prípade smrti staviteľov pyramíd a kamenárov. 

Poistenie a zaistenie

V Babylone sa okolo roku 2000 pred Kr. poisťovali majitelia karaván. Dôvodom bolo vytváranie spoločného "poistného fondu", z ktorého v prípade škôd čerpala celá komunita. Ázijský kontinent spája poistenie so starými Indmi, kastou obchodníkov, ktorí si poisťovali úvery.

Zo samotnej histórie vidíme, že poistenie je rokmi preverený "mechanizmus" krytia nepredvídaných udalostí, ktoré môžu nastať v každom období.
Uvedomujeme si, aký význam má poistenie nie len majetku, zodpovednosti, ale hlavne poistenie osôb.
Poistenie nedokáže zabrániť strate ľudského života, vie však pomôcť prekonať neľahké situácie napr. pri strate príjmu živiteľa rodiny.

Poskytujeme svojim klientom kompletný servis v oblasti sprostredkovania poistenia hlavne v týchto oblastiach:

 • poistenie majetku,
 • poistenie vozidiel,
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • životné a úrazové poistenie a pod.

Sprostredkovanie poistenia

Naším klientom poskytujeme profesionálne služby v oblasti sprostredkovania poistenia. Navrhujeme individuálne riešenia "šité" na mieru, pretože každý náš klient je jedinečný

Naše bohaté skúsenosti prenášame do praxe a snažíme sa našim klientom vybrať čo najvýhodnejšiu ponuku. Poskytujeme kompletný servis v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia s nadštandardným prístupom.

Finančné sprostredkovanie

Naša kvalita služieb finančného sporstredkovania vychádza z dokonalej znalosti toho čo v súčastnosti finančný trh ponúka. Výhodnosť finančných produktov podmieňujú hlavne individuálne potreby každého klienta. Našim cieľom je preto identifikovať Vaše finančné ciele a následne vypracujeme individuálny návrh finančného riešenia.

Poistenie osôb a poistenie majetku

V sektore poistenie alebo zaistenie, na ktoré máme osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, poskytujeme svoje služby v oblasti poistenia osôb a poistenia majetku.

Naše služby v oblasti poistenia

 • Poistenie osôb
  Cieľom poistenia osôb je poskytnúť ochranu poisteného pred neočekávnými, náhodnými udalosťami. Poistenie osôb môžeme rozdeliť do niekoľkých základných skupín, líšiace sa predmetom, na ktoré konkrétne poistenie vzťahuje (ochrana zdravia fyzických osôb pred možnými rizikami ako je úraz, smrť, choroba, strata príjmu, zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám a pod).
 • Poistenie vozidiel
  Každý, kto chce so svojim vozidlom vyjsť na cestu, musí byť poistený. A každý, kto chce mať svoje auto v bezpečí, by mal byť navyše pripoistený. Kedy stačí povinné zmluvné poistenie a kedy je dobré mať aj havarijné poistenie?
 • Cestovné poistenie
  Cestovné poistenie poskytuje komplexnú ochranu pri cestách do zahraničia. Môžete ho využiť na akýkoľvek druh cesty - teda pracovné cesty aj dovolenku.
  Cestovné poistenie umožní vycestovať do zahraničia s vedomím istoty, že ste zabezpečení pre prípad ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo iných ťažkostí.
 • Poistenie majetku
  Primárnym cieľom poistenia majetku je jeho ochrana proti následkom nepredvídateľných udalostí. Poistenie majetku poskytuje finančnú náhradu v prípade škody v dôsledku živelnej udalosti, krádeže alebo lúpeže. Jeho základným cieľom je ochrana majetku proti následkom nepredvídateľných udalostí. Je nutné odlišovať poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti, hoci najmä pri poistení bytov dochádza často k ich zámene. Poistenie domácnosti sa totiž vzťahuje iba na veci patriace k domácnosti, ako je napríklad nábytok, elektronika, cennosti, audiovizuálna technika. Napriek tomu poistenie nehnuteľností sa vzťahuje iba na poistenú stavbu, nie teda na veci, ktoré táto stavba vo vnútri obsahuje.

  Poistenie domu a domácnosti
  Chráňte si svoj majetok a uzatvorte si výhodné poistenie nehnuteľnosti!
  Poistenie bytu, domu a domácnosti spoľahlivo zabezpečí ochranu vášho majetku pred neočakávanými rizikami a škodami.

  Poistenie bytu
  Výhodné poistenie bytu a s ním spojených priestorov pre všetkých, ktorí sa chcú poistiť proti živelným pohromám, odcudzeniu, úmyselnému poškodeniu a ďalším nebezpečenstvom. Navyše môžete získať zľavy podľa individuálnych potrieb.
 • Poistenie zodpovednosti
  Prípadov, kedy človek nechtiac spôsobí niekomu inému škodu na veci, finančnú ujmu alebo dokonca škodu na zdraví, sú každoročne tisíce. Aj za tieto neúmyselné činy však musí niekto niesť zodpovednosť. Preto nie je od veci sa proti týmto a iným podobným prípadom poistiť. Finančnú ochranu pred takýmito škodami zaisťuje poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré zvyčajne býva štandardnou súčasťou poistenia domácnosti a domov určených pre bývanie, poprípade je možné dohodnúť ako doplnkové poistenie.
 • Poistenie podnikateľov
  Poistenie podnikateľov obsahuje širokú ponuku poistných produktov, ktoré podnikateľom ponúka komplexnú poistnú ochranu proti najrôznejším vonkajším rizikám aj rizikám vyplývajúceho z podnikateľskej činnosti.

  Podnikanie prináša celý rad rizík. Mnohým z nich sa síce nedá zabrániť, ale vhodným poistením je možné ich eliminovať. Poistenie podnikateľov pomôže zmierniť finančné dôsledky nepredvídateľné udalosti a vy sa tak môžete aj naďalej naplno venovať rozvoju svojho podnikania.

   Na trhu dnes existuje množstvo poisťovní, ktoré okrem poistenia osôb ponúkajú aj firemné poistenia. Poisťovne dnes podnikateľom a firmám ponúkajú tiež služby, ktoré zodpovedajú práve ich potrebám. Vhodnou kombináciou jednotlivých druhov poistenia tak umožňujú zabezpečiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít, a to od drobných živnostníkov až po veľké priemyselné korporácie.

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás