Stavebné sporiteľne

Spolupracujeme s nižšie uvedenými stavebnými sporiteľňami.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Radlinského 10, 813 23 Bratislava
IČO: 35799200 | Kód banky: 8170

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
IČO: 31 351 026 | Kód banky: 7930

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás