SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), týmto udeľujem spoločnosti DIVITIAS FINANCE s. r. o., ktorá je podriadeným finančným agentom č. 186254, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov za účelom vypracovania nezáväznej ponuky. Zároveň beriem na vedomie, že spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. je oprávnená poskytnuté osobné údaje spracovávať v súlade s ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujem ako dotknutá zmluvná strana, resp. v predzmluvných vzťahoch, smerujúcich k uzatvoreniu takejto zmluvy.

Súhlas so zasielaním noviniek

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov týmto udeľujem spoločnosti DIVITIAS FINANCE s. r. o. súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely a zároveň vyjadrujem svoj súhlas so zasielaním reklamných materiálov (noviniek) tykajúcich sa najmä služieb poskytovaných spoločnosťou DIVITIAS FINANCE s. r. o. v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších právnych predpisov.

Ak si zasielanie noviniek neželáte, prosím informujte nás o tom.

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás