ABSOLVENTI POZOR!

Oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni

Povinnosťou každého čerstvého absolventa je nahlásiť zdravotnej poisťovni, kto za neho bude platiť odvody zdravotného poistenia. Zmeny sa musia oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní od ich vzniku.
 
Absolventi stredných škôl
 
Absolventom stredných škôl ostáva štatút študenta do 31. augusta, čiže do 31. augusta za nich platí poistné štát. Povinnosť platiť zdravotné poistenie vzniká od 1. septembra v prípade,  ak sa neprihlási na úrad práce, nezamestná sa, nezačne podnikať, alebo nepokračuje v ďalšom štúdiu.
 
Ak sa zaregistrujete na úrade práce - poistné platí za Vás štát. V prípade že sa zamestnáte, zamestnávateľ je povinný nahlásiť Vás do zdravotnej aj sociálnej poisťovne a to do 8 dní odo dňa nástupu do zamestnania.
 
Absolventi vysokých škôl
 
Absolventom vysokých škôl zaniká štatút študenta v deň vykonania štátnej záverečnej skúšky, čiže do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky za neho platí poistné štát. Do 8 dní sa musí prihlásiť do zdravotnej poisťovne a začať si platiť poistné sám,  prípade,  ak sa neprihlási na úrad práce, nezamestná sa, alebo nezačne podnikať.
 
Ak sa zaregistrujete na úrade práce - poistné platí za Vás štát. V prípade že sa zamestnáte, zamestnávateľ je povinný nahlásiť Vás do zdravotnej aj sociálnej poisťovne a to do 8 dní odo dňa nástupu do zamestnania.

 

Eva Vargová

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout