AMERICKÉ VERZUS ČÍNSKE AKCIE

Americké verzus čínske akcie

Úročenie dočasne voľných peňazí domácností na účtoch v bankách, ktorých sto percentná ochrana je do výšky 100 tisíc EUR zabezpečená zákonom na ochranu vkladov, je každoročne znehodnocovaná narastajúcou infláciou a navyše za ich správu sa platia bankové poplatky. A preto čoraz väčší počet ich klientov vyhľadáva možnosti na vlastných peniazoch aj niečo si privyrobiť, čo však nie je možné bez investovania do cenných papierov. Vo všeobecnosti platí, že čím viac chce klient na nich zarobiť, tým viac musí riskovať a preto je vždy dobré poradiť sa s odborníkmi na podnikanie v tejto oblasti. O tom, že je rozdiel v investovaní do dlhopisov a do akcií klienti väčšinou vedia, ale od poradcov sa predpokladá, že majú pod kontrolou ich investovania podľa sektorov akými sú technologické, komoditné, farmaceutické, či ostatné predmety podnikania s rôznou mierou dosahovania zisku. Ďalej je dôležité vedieť ako sa ich akcie dostanú do akciových indexov, aká je miera kontroly zo strany ich štátnych regulačných orgánov, aký je podiel súkromných a štátnych akciových spoločností. Samozrejme, dôležitý je aj ich životný cyklus počas celej doby sledovania akciových indexov a tiež aká je zadĺženosť ich domácej ekonomiky vo vzťahu k HDP. Len na základe analýzy aspoň týchto niektorých faktorov, by sa mohlo objektivizovať investovanie domácností do cenných papierov s cieľom klientovi pomôcť nielenže neprerobiť, ale zarobiť.

Americké verzus čínske akcie, zdroj: www.123rf.com

Pri investovaní treba poznať zdroje financovania

Prečo tento prístup ku klientovi? Odpoveď nachádzame v jednoduchej odpovedi a síce, prečo americké akcie rastú rýchlejšie ako čínske, keď sa americká ekonomika za posledných 10 rokov zvýšila o 40 percent a čínska za to isté obdobie trojnásobne viac? A pritom americké akcie sa za rovnaké obdobie zvýšili o 200 percent, zatiaľ čo čínske len o 24 percent. Ako to súvisí aj s menovou politikou centrálnych bánk oboch ekonomických gigantoch nešpekulujeme, ale čo sme naznačili už v úvode, že poradcovia by mali vedieť dôvody prečo aspoň v spomenutých oblastiach sú pri investovaní do čínskych alebo amerických akcií dosť zásadné rozdiely, je pre klienta výber kvalifikovaného poradcu dosť zásadná záležitosť. Netreba pritom zabudnúť, že poradca by mal vedieť z akých zdrojov je financovaný predmet podnikania akciovej firmy ak je už v akciovom indexe. Je predsa rozdiel či úvermi alebo emitovaním vlastných akcií, ktoré sú výrazne drahšie ako úverové zdroje, na čom sa „popálila“ teraz najviac pretriasaná slovenská krachujúca akciová spoločnosť.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout