AXA BANK – INFORMÁCIE PRE KLIENTOV

Spoločnosť AXA Bank Europe končí

Spoločnosť AXA Bank Europe sa rozhodla ukončiť činnosť pobočiek banky v Českej a v Slovenskej republike. Mení svoju stratégiu a bude sa zameriavať na aktivity v oblasti poistenia, dôchodkového sporenia a investovania. 

Od 30. septembra 2013 AXA Bank Europe na Slovensku ukončí svoju činnosť. Od 30. septembra 2013 nebude AXA Bank poskytovať bankové služby na území Slovenskej republiky, vrátane platobných kariet. 

Od 1. júla 2013 budú sporiace účty úročené nulovou úrokovou sadzbou a možnosť využívania platobných kariet vydaných sporiaceho účtu bude ukončená ku dňu 30. júnu 2013, ak ich platnosť do tej doby nezanikne.

Do 1. júla 2013 majú klienti AXA Bank možnosť vypovedať sporiace účty a previesť finančné prostriedky do inej finančnej inštitúcie v rámci Slovenskej republiky.Túto voľbu môžete zrealizovať písomne a telefonicky. 

Najjednoduchší spôsob ukončenia sporiaceho účtu je prostredníctvom formulára v rámci aplikácie Internetového bankovníctva. V prípade, že sa rozhodnete svoj sporiaci účet nevypovedať, bude ho v priebehu mesiaca júl 2013 nútená vypovedať banka. Počas výpovednej lehoty budete môcť so svojím sporiacim účtom naďalej disponovať. 

V prípade, že sporiaci účet bude ku koncu výpovednej doby vykazovať kladný zostatok a banke neoznámite číslo účtu inej banky, bude tento zostatok prevedený na technický účet banky. O možnostiach vysporiadania tohto prípadného zostatku budete informovaný.    

 

Marek Vitkovský

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout