BOJÍTE SA O SVOJHO PUBERŤÁKA? POISTITE HO!

Prečítajte si aké sme navrhli riešenie klientovi z Trnavy

Predvčerom nám telefonoval klient z Trnavy, ktorý nás poprosil o vypracovanie ponuky poistenia pre svojho dospievajúceho syna. Klient nechal na nás aby sme vytvorili optimálnu ponuku, avšak upozornil nás na maximálny cenový strop - 25 EUR mesačne.

S klientom sme rozobrali jednotlivé riziká, nakoľko 16 ročný Patrik sa venuje volejbalu, skateboardingu a taktiež rád bicykluje. Zadefinovali sme ich nasledovne. 

 • Trvalé následky úrazu
 • Kritické choroby
 • Denné odškodné za dobu liečenia úrazu
 • Denné odškodné za hospitalizáciu
 • Chirurgický zákrok

 

Po dôkladnej konzultácií s klientom a odsúhlasení nami navrhovaných riešení sme pripravili nasledovnú ponuku.

 • Trvalé následky úrazu sme klientovi nastavili na poistnú sumu (ďalej len PS) 25 000 EUR s tým, že sme toto pripoistenie dojednali s progresiou 700%
 • Ďalším pripoistením je prémiová ochrana, ktorá v prípade poškodenia tela od 50% vrátane, zabezpečí jednorázové vyplatenie dohodnutej PS: 25 000 EUR
 • Kritické choroby sú momentálne dojednané s PS: 20 000 EUR.  Obsahujú detský balík 27 kritických chorôb ako: Operácie aorty, Aplastická anémia, Nezhubný nádor mozgu, Slepota,Rakovina, Kóma, Operácie vencovitých tepien-aorto-koronárny bypass, Hluchota, Diplégia, Encefalitída, Srdcový infarkt konkrétnej závažnosti, Operácia srdcovej chlopne, Hemiplégia, Zlyhanie obličiek, Strata horných a dolných končatín, Strata končatín a zraku, Strata reči, Ochorenie pľúc, Závažné poranenia hlavy, Transplantácia životne dôležitých orgánov, Ochorenie motorických neurónov, Paralýza (ochrnutie), Paraplégia, Kvadruplegia, Ťažké popáleniny, Cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica), Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
 • Denné odškodné za dobu liečenia úrazu je nastavené na PS: 10 EUR za každý deň liečenia úrazu
 • V prípade hospitalizácie je denná dávka nastavená na PS: 15 EUR. Táto dávka bude vyplatená za každý deň liečenia úrazu, prípadne hospitalizácie z dôvodu choroby
 • Chirurgický zákrok sme klientovi dojednali pre prípad choroby a taktiež aj pre prípad úrazu.
  Toto riziko je dojednané na PS: 1 500 EUR

Takéto riešenie klienta stojí 20,93 EUR pri mesačnej platbe poistného.

Klient bol maximálne spokojný čo sa týka rozsahu poistného krytia a taktiež aj čo sa týka samotnej ceny poistného pre jeho syna Patrika.


Máte doma tiež aktívneho pubertiaka? Chcete ho poistiť, ale neviete na čo sa máte zamerať?
Kontaktujte nás a my Vám radi vypracujeme detailnú a navyše bezplatnú ponuku.

 

Marek Vitkovský

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout