CESTOVNÉ POISTENIE

Ako sme vyriešili klientke Petre cestovné poistenie

Klientke z Bratislavy, slečne Petre, sme kalkulovali cestovné poistenie. Klientka mala na nás požiadavky: 

 • poistenie liečebných nákladov
 • počet dní poistenia stanovený na päť 
 • územná platnosť Európa, konkrétne Nemecko

Po konzultácií s klientkou sme dospeli k názoru, že by bolo dobré aby cestovné poistenie obsahovalo aj vykrytie iných potrebných rizík ako len poistenie liečebných nákladov.
Klientke sme dojednali nasledovné riziká a takéto poistné sumy (ďalej len PS):

Poistenie liečebných nákladov

 • maximálna poistná suma pre všetky poistné plnenia - 200.000 EUR
 • ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizacía, preprava do zdravotníckeho zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia telesných pozostatkov do 100%
 • ambulantné ošetrenie zubov - 150 EUR na 1 poistnú udalosť  (max. 300 EUR za poistné obdobie)
 • doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého) - 1.400 EUR
 • denné nemocničné dávky - 17 EUR / deň

Poistenie pátrania a záchrany

 • náklady na záchrannú činnosť - 7.000 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Poistenie zodpovednosti za škodu škody na zdraví alebo veci - 50.000 EUR

Úrazové poistenie

 • trvalé následky úrazu - 10.000 EUR
 • smrť následkom úrazu - 5.000 EUR 

Poistenie batožiny a dokladov

 • poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, krádež, lúpež - 1 000 EUR (cenné veci max do 1/3 poistnej sumy) 
 • doklady - 350 EUR
 • nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny prepravnou spoločnosťou - 100 EUR
 • okamžitá pomoc pri finančnej núdzi - 350 EUR

Asistenčné služby nadštandard

 • nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)
 • preddavok na advokáta/kauciu - 800 EUR

Cena takéhoto riešenia stála 7,52 EUR. 

Nakoľko klientka sa priznala, že do zahraničia cestuje viackrát do roka a každý rok podniká aj dvojtýždňovú dovolenku odporučili sme dojednať celoročné cestovné poistenie. 

Územným rozsahom sa stal celý svet s tým, že klientka má  vykrytý neobmedzený počet ciest do zahraničia s limitom maximálne 45 dní na jeden výjazd a taktiež klientka má vykryté letné a zimné športy (úroveň – rekreačne).

Pri zachovaní rovnakého poistného krytia, cena poistenia bola pre klientku jednoznačne priaznivá 37,80 EUR.

 

Marek Vitkovský

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout