CESTUJETE ČASTO VOZIDLOM? POISTENIE SEDADIEL VÁM MÔŽE POMÔCŤ

Prečítajte si ako sme pomohli naším klientom ochrániť finančnú stabilitu rodiny a zamestnancov


Poistenie sedadiel je jedno z nenápadných poistení, ktoré mnoho ľudí nepozná a tým pádom mu nevenuje vyššiu dávku pozornosti. Napriek tomu, že sa jedná o lacné pripoistenie, ktoré pomôže prekonať následky nehody, a teda finančne Vás a Vašu rodinu ochrániť.
Samotný názov naznačuje, že poistenie sa vzťahuje primárne na úrazovú ochranu či už vodiča, alebo osádky vozidla. Takéto poistenie je možné dojednať vrámci povinného zmluvného poistenia (PZP), alebo havarijného poistenia (KASKO). Niektoré poisťovne dávajú takéto poistenie ako bonus ak si klient u nich dojedná PZP. Ďalšou možnosťou je samostatné poistenie, ktoré nie je viazané na PZP a KASKO. Toto riešenie je neraz lacnejšie a zaujímavejšie napríklad rozsahom krytia či výškou poistných súm. Práve takýmto poistením sme pomohli klientom Petrovi a Matúšovi.


Ako som krytý takýmto poistením?

Touto otázkou začala komunikácia s Petrom, ktorý si uvedomil, že práve takéto poistenie kryje primárne úrazy, ktoré sa stali či už počas jazdy vozidlom, alebo počas nevyhnutnej prestávky potrebnej na nastúpenie, alebo vystúpenie z vozidla. Taktiež v prípade poruchy na vozidle, kedy vodič a osádka musela opustiť vozidlo.
Väčšina poisťovní kryje hlavne riziko smrť následkom úrazutrvalé následky úrazu.
V našom príklade by sme radi poukázali práve na význam poistenia, všetky dôležité riziká, a fakt, že každé sedadlo je nasledovne poistené:

  • smrť následkom úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu,
  • zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.


Prečo si vlastne dojednať poistenie sedadiel?

V prípade vyššie spomínaného Petra to bola primárne ochrana rodiny, v neposlednom rade seba, ale aj istá zodpovednosť za osoby, ktoré denne prepravuje svojím vozidlom do zamestnania. Matúšov dôvod bol mierne odlišný. Nakoľko si váži svojich zamestnancov, jeho cieľom bola ich ochrana pri využívaní firemných vozidiel na služobné účely. Uvedomuje si jednak nenahraditeľnosť svojich zamestnancov a taktiež možné nástrahy, ktoré číhajú na služobných cestách. Toto poistenie sa vzťahuje na konkrétne motorové vozidlo. Zjednodušene napísané, kryje kohokoľvek kto sa v motorovom vozidle nachádza.
Ak by došlo k autonehode a vo vozidle je napr. päť ľudí, každý z nich je rovnako krytý.


Prehľad typov poistenia s uvedením rizík

V nasledujúcej tabuľke by sme radi uviedli rozsah krytia, ktorý je dojednaný pre každé sedadlo samostatne, teda každé sedadlo je poistené príslušnou poistnou sumou.

Variant poisteniaSmrť následkom úrazuTrvalé následky úrazuDenné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazuZlomeniny a popáleniny následkom úrazu
Variant A35.000,00 EUR35.000,00 EUR20,00 EUR2.000,00 EUR
Variant B25.000,00 EUR25.000,00 EUR15,00 EUR1.500,00 EUR
Variant C20.000,00 EUR20.000,00 EUR10,00 EUR1.000,00 EUR
Variant D15.000,00 EUR15.000,00 EUR8,00 EUR800,00 EUR

 

Pre ilustráciu dodávame, že napríklad majiteľ vozidla, ktoré má v zmysle technického preukazu päť miest na sedenie (kategórií vozidiel do 3,5 t) by pri základnom variante D zaplatil ročné poistné iba 23,00 EUR. To znamená, že poistná ochrana jedného sedadla by ročne stála len 4,60 EUR.
Pre úplnosť informácií uvádzame dva príklady, vozidlo s počtom miest na sedenie päť a sedem.

Zvolený variant poisteniaRočné poistné - 5 sedadielRočné poistné - 7 sedadiel
A36,00 EUR49,00 EUR
B31,00 EUR42,00 EUR
C26,00 EUR36,00 EUR
D23,00 EUR31,00 EUR

 

Uvedomujeme si, že týmto poistením nedokážeme ovplyvniť riziko dopravných nehôd, avšak práve takéto nenápadné poistenie vie pomôcť prekonať následky, ktoré môže autonehoda spôsobiť. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že poistenie sa nevzťahuje výhradne na osobu poistníka, ale na "ŠPZ" konkrétneho vozidla.
Cena tohto poistenia je naozaj prinízka, len 4,60 EUR ročne za jedno sedadlo, pričom pomoc plynúca z takéhoto plnenia môže byť nenahraditeľná.

 

Napíšte nám

PREDĹŽENÝ“ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout