ČO PRINIESLO ZVYŠOVANIE ŽIVOTNÉHO MINIMA?

Prehľad zmien, ktoré súvisia so zvýšením životného minima

 

Životné minimum na dospelú osobu sa od začiatku júla tohto roka zvýšilo o 1,8 %, teda o 3,51 EUR, čo predstavuje celkovú čiastku 198,09 EUR. Pri druhej spoločne posudzovanej osobe sa životné minimum (ďalej len ŽM) zvýšilo o 2,45 EUR na 138,19 EUR. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa sa suma ŽM zvýšila o 1,6 EUR na 90,42 EUR.

Zvýšením ŽM sa zmenili aj viaceré hodnoty, a to:

  • Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je 19,2-násobkom ŽM, by mala na rok 2014 predstavovať 3 803,33 EUR, čo je oproti tomuto roku nárast o 67,39 EUR
  • Výška minimálneho predčasného dôchodku, ktorá je stanovená ako 1,2-násobok ŽM, sa od budúceho mesiaca posunie z 233,5 EUR na 237,8 EUR
  • Daňový bonus na dieťa sa zvýši už od 1.augusta 2013 o 38 centov, čiže na 21,41 EUR

 

Celková suma daňového bonusu za rok 2013 bude 254,64 EUR. Kto bude mať nárok na daňový bonus? Ten, ktorý zarobí aspoň šesť násobok minimálnej mzdy, to znamená, že jeho ročný príjem musí dosiahnuť minimálne čiastku 2 026,20 EUR.

Daňový bonus môže získať len jeden z rodičov, alebo oprávnená osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Ak sa rodičia nedohodnú, prednosť má matka potom otec, alebo iná oprávnená osoba, ktorá žije
s dieťaťom v jednej domácnosti. Rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, má nárok na daňový bonus len za tie mesiace, v ktorých s ním žil v spoločnej domácnosti. Prvý krát má rodič nárok na daňový bonus za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo, poprípade v ktorom bolo osvojené, alebo prevzaté do náhradnej starostlivosti.

Daňový bonus môže zamestnanec získať aj počas roka, a to v tom prípade, keď mesačne zarobí viac ako 168.85 EUR. Ak zamestnanec počas roka zarobí viac ako šesťnásobok minimálnej mzdy, ale nárok na vyplatenie daňového bonusu splní len za niektoré mesiace, po podaní ročného zúčtovania, alebo daňového priznania dostane daňový bonus aj za zvyšné mesiace.

Živnostník si môže uplatniť daňový bonus naraz za celý rok, ale len po podaní daňového priznania. Samozrejmosťou je splnenie dvoch podmienok:

  • Ak jeho výsledok hospodárenia predstavuje zisk
  • Ak jeho hrubé príjmy dosiahli šesťnásobok minimálnej mzdy za predchádzajúci rok.

 

Ako vnímate zvyšovanie životného minima Vy? Čo si myslíte o tých kozmetických zmenách? Vyjadrite svoj názor napísaním komentára.

 

Eva Vargová

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout