DAŇOVÝ BONUS ZVYŠUJE ČISTÝ PRÍJEM ZAMESTNANCA

Daňový bonus zvyšuje čistý príjem zamestnanca

Daňový bonus nepatrí medzi štandardné pojmy trhovej ekonomiky. Koaličné vlády ho využívajú v rámci svojich sociálnych programov obyčajne v prospech mladých rodín pri zabezpečení si vlastného bývania, ako aj pri výchove každého vyživovaného dieťaťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Vypočítaným daňovým bonusom sa tak v prípade vyživovaného dieťaťa znižuje mesačná preddavková daň z príjmu zamestnanca, v prípade daňového bonusu zo zaplatených úrokov po skončení kalendárneho roka pri jeho ročnom zúčtovaní dane z príjmu, ktorú ale zabezpečuje zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca. Predpokladá sa, že každý rodič má nárokový daňový bonus na vyživované dieťa pod kontrolou Ten druhý raz do roka, pred odovzdaním podkladov zamestnávateľovi, však pravdepodobne nie a tak sa na jeho mechanizmus pozrime.

DAŇOVÝ BONUS ZVYŠUJE ČISTÝ PRÍJEM ZAMESTNANCA, zdroj: www.123rf.com

Žiadateľ musí poznať jeho nároky

Zamestnanec ako hypotekárny dlžník je povinný do 15. februára v každom kalendárnom roku predložiť zamestnávateľovi doklad o zaplatených úrokov z hypotéky, ktorý je vystavený bankou, ak zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti svojho zamestnávateľa. Nárok na daňový bonus má len vtedy, ak o úver požiadal najviac do veku 35 rokov a pritom nemal príjem vyšší ako 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý predchádzal roku kedy bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Daňový bonus si zamestnanec môže uplatniť len z jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 tisíc eur, pričom výška daňového bonusu môže byť maximálne 50 percent z úroku, najviac 400 eur ročne. Keďže čoraz väčší počet mladých domácností má záujem o vlastné bývanie, ich počet sa za posledné roky neustále zvyšuje. Koho daňový bonus „nepoteší“ sú samosprávne orgány, keďže tento znižuje objem dane z príjmu fyzických osôb do ich samosprávnych rozpočtov. V tomto roku bude tak pokles riešený kompenzáciou výpadku z daní z príjmu právnických osôb.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout