DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Pozrite si ako sa o niektorých ľudí stará štát

 

Zaujíma Vás, koľko občanov Slovenskej republiky žije na hranici chudoby? Toto číslo sa nachádza niekde na hranici cca 180 000 ľudí. A ak počítame aj ich rodinných príslušníkov, tak 355 000. Podľa štatistík tento počet bude ďalej len narastať.
Ale pozor náš  štát bude zvyšovať dávky v hmotnej núdzi o neuveriteľných 1,10 EUR na jednotlivca čo predstavuje 61,60 EUR.

Napríklad:
Dvojica bez detí by si mala pri základnej dávke v hmotnej núdzi prilepšiť o 1,90 EUR, keďže nová suma dávky by mala predstavovať 107,10 EUR. Dvojici s najviac štyrmi deťmi by mala základná dávka stúpnuť "až"
o 2,80 EUR na 160,40 EUR.

Komu sú určené dávky v hmotnej núdzi? Sú určené rodinám, ktorých príjem nedosahuje sumu 194,58 EUR, čiže výšku životného minima. Má na ne nárok každý, kto platil, alebo platí odvody. V prvom rade musíte poslať žiadosť o príspevok na dávku v hmotnej núdzi. Túto žiadosť treba adresovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v meste trvalého bydliska.

Následne sa bude posudzovať či daná osoba má nárok na túto dávku a spoločne sa posudzujú aj manžel, aj manželka, rodičia a nezaopatrené deti (rodičia a ich deti do 25 rokov, ktoré nemajú príjem, alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy a žijú s nimi v domácnosti. Netýka sa to detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok).

Pri posudzovaní nároku na dávku sa preveruje aj majetok (hnuteľný, nehnuteľný majetok, majetkové práva) a aj príjem, do ktorého sa započítava 75% zárobku z dohody o vykonaní práce.

Príspevok na bývanie sa vyplatí iba jednému z vás ak žijete v nájomnom byte, alebo rodinnom dome.
Na dávku v hmotnej núdzi na školáka má nárok dieťa v hmotnej núdzi, ktoré si riadne plní povinnú školskú dochádzku v sume  17,20 EUR.

Za občana v hmotnej núdzi nepovažujeme osobu vo výkone väzby/vo výkone trestu, osoba ktorá je členom náboženskej spoločnosti, alebo SZČO. Tá môže byť iba vtedy, ak by svoju zárobkovú činnosť zastavila, alebo prerušila.

Na aktivační príspevok je počet hodín pri vykonávaní tejto práce 10 týždenne a maximálny počet hodín na 20 týždenne. Na aktivačný príspevok pre neplnoletých majú nárok len plnoleté FO a nezaopatrené neplnoleté deti, ak to súvisí s ich vzdelávacími aktivitami. Od začiatku budúceho roka sa dávky v hmotnej núdzi budú vyplácať len tým plnoletým sociálne odkázaným osobám, ktoré mesačne odpracujú v rámci malých obecných služieb, alebo dobrovoľníckych prác aspoň 32 hodín. Ak ani jeden z rodičov nevyužije ponuku obce a nebude pracovať, rodina nedostane aktivačné príspevky, ani základnú dávku v hmotnej núdzi na rodičov. 

Eva Vargová

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout