DIVERZIFIKOVANÉ MAJETKOVÉ PORTFÓLIO DOMÁCNOSTÍ

Viete, ako správne diverzifikovať majetkové portfólio?

Finančné trhy sú zaplavené lacnými peniazmi centrálnych bánk, ktoré sú príčinou, že hypotekárne úroky sú nízke a ceny nehnuteľností sú vysoké. V súvislosti s koronavírusom sa už vlani hovorilo, že ceny nehnuteľností sa budú znižovať, čo sa nestalo a naďalej sa zvyšujú. Jedinou zmenou na trhu nehnuteľností zatiaľ je zníženie záujmu o krátkodobé prenájmy, ktoré sa ponúkali v rámci  investičného podnikania. V poslednom období sa začalo čoraz viac hovoriť o zvyšovaní miery inflácie, ktorá keď bude atakovať 2 percentnú inflačnú hranicu znamená, že centrálne banky budú zvyšovať menové úroky s následným dopadom na hypotekárne úvery, na akciové a dlhopisové výnosy a teda aj na iné diverzifikované majetkové portfólio domácností.

Diverzifikované majetkové portfólio domácností, zdroj: www.123rf.com

Refinancovať úver sa väčšinou oplatí

Vo všeobecnosti sa vie, že väčšina slovenských domácností má svoj finančný majetok uložený na bežných, sporiacich a termínovaných účtoch, ktorých úročenie je nižšie ako doterajšia miera inflácie. Keď k tomu pripočítame, že za vedenie bežného účtu sa platia stále vyššie bankové poplatky, sú úspory každoročne znehodnocované. Čo sa však bude diať, keď sa inflácia bude zvyšovať? Budú sa zvyšovať hypotekárne úroky a tak  klesnú ceny bytov, klesnú výnosy akciových indexov a zvýšia sa výnosy z dlhopisov? Nebudeme špekulovať, keďže nevieme ako budú na vyššiu infláciu reagovať centrálne banky. Na túto zmenu budú musieť byť pripravení nielen domácnosti, ale aj ich sprostredkovatelia (ľudovo zaužívané - poradcovia) tak, aby vedeli v prospech nich diverzifikovať majetkové portfólio. Navyše treba počítať, že s očakávanými štrukturálnymi zmenami v ekonomike sa bude zvyšovať nezamestnanosť, čoho dôsledkom sa už dnes zvyšuje miera úspor na úkor domácej  spotreby, viac sa myslí aj na budúce dôchodky a čoraz viac domácností investuje aj do finančných aktív, ktoré prinášajú pasívny príjem. Najvhodnejšie sú také investície kde sa neplatia vstupné ani výstupné poplatky, výnosy nie sú zdaňované a v prípade že si klient praje, sú každoročne pripisované na dohodnutý účet. Treba sa tiež pripraviť, že po skončení odkladu splátok z úveru bez negatívneho zápisu v úverovom registri neplatičov, sa budú domácnosti dotazovať na možnosť refinancovať úvery, čo sa oplatí vtedy ak náklady spojené s refinancovaním sú nižšie, ako potencionálna úspora. Sem patrí zriadenie záložného práva, znalecký posudok, či poplatok za predčasné splatenie úveru. Refinancovať sa oplatí aj vtedy, keď klient má viacero úverov s rozdielnymi mesačnými splátkami, či rôznymi úrokovými sadzbami. Pri rozhodnutí refinancovať, by sa domácnosť mala vždy poradiť so svojím úverovým  špecialistom.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout