DÔLEŽITÉ ÚDAJE PRE ROK 2014 - 2. ČASŤ

Podnikatelia, viete čo Vás tento rok čaká a neminie?

Počas minulého roku čakalo pár nepríjemných prekvapení živnostníkov tak tento rok sú na rade eseročky. Čo Váš čaká a neminie? Skúsme na začiatok s niečím príjemným.

22% daň pre firmy

Od januára 2014 daň klesla z pôvodných 23% na 22%. Táto zmena je pozitívna najmä pre spoločnosti s väčším ziskom .

Paušál na auto

Podľa novely zákona o dani z príjmov si budú môcť účtovať paušál vo výške 50% na pohonné hmoty aj tí podnikatelia, ktorí nemajú auto v obchodnom majetku. Nie je pri tom potrebné aby si viedli knihu jázd.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Od nového roku sa opäť zvýšili odvody do sociálnej poisťovne. Zvýšil sa minimálny a aj maximálny vymeriavací základ na výpočet poistného.
Minimálny vymeriavací základ sa od januára 2014 sa zvýšil z 390,00 EUR na 402,50 EUR. Strop pre odvody predstavuje 4 025,00 EUR. Výška minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne sa zvýšila z 130,27 EUR na 133,42 EUR.
Takže tento rok si každý živnostník odvedie do Sociálnej poisťovne o 3,15 EUR viac.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Tak ako aj do Sociálnej poisťovne, tak aj do zdravotnej sa odvádza tento rok viac.

Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného sa zvýšil z 393,00 EUR na 402,50 EUR. Strop pre odvody predstavuje 4 025,00 EUR.

SZČO odvedie do zdravotnej (56,36 EUR) a do Sociálnej poisťovne minimálne 189,77 EUR.

Odvody do zdravotnej poisťovne z dividend

Odvody do zdravotnej poisťovne sa platia zo spoločného vymeriavacieho základu s ostatnými príjmami.

Odvody z dividend sa za rok 2013 sa počítajú z maximálnej sumy 47 160,00 EUR a za rok 2014 zo sumy 48 300,00 EUR.

Dodanie starých záväzkov

Daňovník je povinný zvýšiť základ dane v nadväznosti na počet dní, ktoré uplynuli od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku a síce vo výške:

  • 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 360 dní po dátume splatnosti
  • 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 720 dní po dátume splatnosti
  • 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 1080 dní po dátume splatnosti

Odpisovanie straty

Od roku 2014 nastala zásadná zmenu ktorá je nepriaznivá hlavne pre nové firmy. A to z toho dôvodu, že pred tým si mohli znižovať svoju daň 7 rokov, kde vlastne opisovali stratu, ktorá im vznikla ako dôsledok investícií do rozvoja podniku.

Po novom sú to už len 4 roky na miesto 7. Zlý dopad to bude mať hlavne na nové firmy, ktoré investovali do rozvoja podnikania a stratou si mohli znižovať 7 rokov svoju daň. Strata sa bude môže odpisovať už len rovnomerne.

Eva Vargová

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout