DPH A PRECHOD ZO ŽIVNOSTI NA S.R.O.

Viete kedy je čakacia lehota 60 dní a kedy len 7 dní?

V súčasnej dobe veľa živnostníkov uvažuje o prechode na s.r.o. Ak ste aj Vy živnostník, môžete po ukončení živnosti a prechode na s.r.o. previesť celý podnik na obchodnú spoločnosť. Ak ste však platiteľom DPH, môžete naraziť na komplikácie pri registrácii dane, a to zmenou zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., novelou č. 440/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 (resp. 2.1.2013). Táto novela nám hovorí o tom, že ak novozaložený podnikateľský subjekt - nový daňový subjekt (bez histórie) chce požiadať o dobrovoľnú registráciu k DPH, tak štandardný postup je nasledovný:

 

  • 30 dňová čakacia lehota na rozhodnutie či sa daňovému subjektu vyrubí zábezpeka (ktorú daňový úrad vyrubiť musí, keďže ide o novozaložený podnikateľský subjekt)
  • Výška zábezpeky od 1000do 2000 €, ktorú treba uhradiť do8 dní
  • 30 dňová čakacia lehota na vydanie osvedčenia oregistrácii k DPH

Avšak pri uzavretí zmluvy o predaji podniku, v ktorej podnikateľ prevedie svoju živnosť na  s.r.o. všetky tieto lehoty odpadajú.
A to preto, lebo ide o registráciu k DPH zo zákona a pri tejto skutočnosti má podnikateľský subjekt voči daňovému úradu len oznamovaciu povinnosť. Prílohou oznámenia však musí byť zmluva o predaji podniku. Následne daňový úrad má povinnosť vydať obchodenej spoločnosti osvedčenie o registrácii a to do 7 dní.

 

Dôležitá informácia na záver

Zmluva o predaji podniku uzatvorená medzi živnostníkom a jeho s.r.o.musí byť odplatná. Na kúpnu cenu podniku sa však neuplatňuje DPH. 

 

Eva Vargová

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout