ETF A INVESTOVANIE


Sporenie je istota, ktorá domácnostiam nezarába

Väčšina z domácností šetrí nielen na horšie časy, ale aj na svoju budúcnosť a preto okrem bežného účtu, na ktorý chodí výplata a dôchodok a z ktorého sa platia trvalé príkazy, inkasá, nepravidelné platby, samozrejme zaplatené nákupy bankomatovou kartou, sa časť peňazí presúva na termínované, ako aj sporiace účty. Domácnosti už vedia, že ich úročenie je nižšie ako inflácia a preto sa peniaze na nich uložené každoročne znehodnocujú a tak strácajú svoju kúpnu silu. V prípade, že domácnosť má vytvorené podmienky, pod čím sa rozumie, že po zaplatení nákladov na spotrebu a bývanie, kam patrí aj hypotekárna splátka, jej ostávajú peniaze, by okrem sporiacich účtov s rôznou mierou prístupu k ich čerpaniu v prípade riešenia nepredvídateľných výdavkov, mohla obrátiť na našu spoločosť V-Consulting.sk, ktorá ponúka výhodnejšie zhodnotenie peňazí cestou investovania. Samozrejme, všetko závisí od účelu investovania, dočasne voľných peňazí klienta, pod čím treba rozumieť mieru rizika a účel investovaných peňazí. Len na základe osobnej konzultácie je možné zostaviť investičný plán, ktorého naplnenie je potrebné aj priebežne konzultovať, poprípade revidovať. Miera investovania bude iná v prípade, že klient investuje pravidelne mesačne nižšie sumy peňazí alebo jednorázove väčšie objemy peňazí. Treba však pamätať nielen na peňažnú rezervu v prípade nepredvídateľných výdavkov na zabezpečenie fungovania domácnosti, samozrejme zdravotných problémov, či straty zamestnania tak, aby v prípade ich výskytu domácnosť nemusela čerpať „drahý“ spotrebný úver, ale aby bola zabezpečená dostupnosť a likvidita k usporeným vlastným peniazom.

Sporenie je istota, ktorá domácnostiam nezarába, zdroj: www.123rf.com

Investovanie do ETF s najmenším rizikom

Medzi úsporami a investovaním peňazí je viacero rozdielov. Sú to napríklad dĺžka uloženia dočasne voľných peňazí, ich garantované a negarantované úroky, dostupnosť a likvidita, investičná stratégia, vstupné a výstupné poplatky, či zdaňovanie výnosov a pod. Každému klientovi sa odporúča informovať sa nielen vo svojej financujúcej banke na ponuku iných ako sporiacich a termínovaných účtov, čo každá komerčná banka vo svojom portfóliu určite má. Jej ponuka je predovšetkým podielové fondy, či ide o peňažné, dlhopisové alebo akciové fondy. Spoločnosť V- Consulting.sk ponúka viac. A preto v prípade, že investor prejaví záujem investovať peniaze do ETF fondov, odporúča sa osobná konzultácia. Na úvod treba povedať, že ETF sú indexové fondy pasívneho investovania, vhodné predovšetkým pre začínajúcich menších investorov. Ich výhodou je pravidelné dlhodobé investovanie menších súm s rozloženým rizikom, s nízkymi nákladmi a bez daní. Samozrejme, že aj ETF fondy majú svoje nevýhody, o ktorých Vás bude spoločnosť V-Consulting.sk informovať, keďže bez makléra nie je možné sa do investovania zapojiť. K výhodám ETF fondu patrí okrem iného efektívny vzťah medzi investovanými peniazmi, ich výnosmi a mierou rizika, pritom sa ale neplatia žiadne vstupné a výstupne poplatky a pri investovaní viac ako rok ani dane z výnosov a takto by sme mohli pokračovať. Ak teda máte záujem investovať do ETF fondov, určite nás kontaktujte.

Je správny čas na sporenie?

Slovenské komerčné banky na prekvapenie viacerých hlásia, že počas oboch pandemických fáz sa objem uložených peňazí zo strany domácností, zvýšil z viacerých dôvodov. Takmer 800 tisíc z nich mali na obdobie 9 mesiacov odložené splátky, menej peňazí míňali na dovolenky, v reštauráciách, v športe, nákupoch v nepotravinárskych obchodoch, ale aj na tipovaní kurzových a číselných lotérií a pod., čo všetko umožňovalo domácnostiam uvažovať viac nad investovaním ako nad sporením peňazí, čo podľa stanoviska bánk sa v minulom roku dialo. Ponuka investovania zo strany komerčných bánk je obmedzená v tom, že ponúka len vlastné investičné produkty, zatiaľ čo spoločnosť V-Consulting.sk ich má v ponuke určite viac.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout