HĽADÁTE DETSKÉ POISTENIE BEZ ''SPORENIA''?

Pozrite sa aké riešenie pre detské poistenie sme navrhli pre pani Klaudiu a jej dve deti

Vo štvrtok, dňa 16.01.2014 sme dostali od pani Klaudie zo Zlatých Moraviec email s otázkou či je možné aj pre deti dojednať poistenie, ktoré nemusí obsahovať "sporiacu" časť. Pani Klaudia spolu s manželom zjavne reagovala na môj posledný článok venovaný dospelým, kde som sa pokúšal poukázať na výhodnosť a cenovú dostupnosť samostatného poistenia bez povinnosti "sporiť" v jednej poistnej zmluve. Inými slovami rodičia detí mali záujem čisto o poistenie.

Pani Klaudia s manželom Tomášom požadovali poistiť dcérku Kristínku (5r.) a syna Filipka (3r.) na riziko:

- trvalých následkov úrazu
- kritických chorôb
- denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu


Po dôkladnej konzultácií sme navrhli takéto riešenie: 

Kristína - 5 rokovFilip - 3 roky
Dojednané riziko do 26 rokov Poistná suma Dojednané riziko do 26 rokov Poistná suma
Trvalé následky úrazu s progresiou 500%20 000 EUR Trvalé následky úrazu s progresiou 500%20 000 EUR
Prémiová ochrana25 000 EURPrémiová ochrana25 000 EUR
Denná dávka za dobu liečenia úrazu10 EUR / deňDenná dávka za dobu liečenia úrazu10 EUR / deň
Denná dávka za hospitalizáciu20 EUR / deňDenná dávka za hospitalizáciu20 EUR / deň
Chirurgický zákrok (choroba + úraz)1 000 EURChirurgický zákrok (choroba + úraz)1 000 EUR
Kritické choroby 20 000 EURKritické choroby 20 000 EUR
Akákoľvek smrť 2 000 EURAkákoľvek smrť 2 000 EUR
Mesačné náklady - Kristína18,65 EURMesačné náklady - Filip17,65 EUR
Celkové mesačné náklady36,30 EUR

 

Čo rodičia vlastne dostanú za mesačné poistné 36,30 EUR? Odpoveď je jednoduchá, dostanú maximálne efektívne krytie, ktoré im pomôže prekonať finančné problémy. Tie môžu vzniknúť pri sprievode dieťaťa v nemocnici počas hospitalizácie, prípadne pri sprevádzaní dieťaťa vyšetreniami v súvislosti s kritickou chorobou, alebo úrazom!

- Trvalé následky úrazu sú navrhnuté na maximálnu poistnú sumu 100 000 EUR (plní sa príslušné percento v zmysle oceňovacej tabuľky)

- Prémiová ochrana slúži ako pripoistenie pre prípad telesného poškodenia následkom úrazu s plnením od 50%. (Je vyplatená jednorázovo spolu s trvalými následkami úrazu.) Poistné plnenie je 25 000 EUR.

- Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu je vo výške 10 EUR / deň, podmienkou je minimálna doba liečenia úrazu 14 dní (plní sa spätne od prvého dňa)

- Denná dávka pri pobyte v nemocnici 20 EUR / deň (plní sa od 1. dňa)

- Chirurgický zákrok z dôvodu choroby a úrazu je dojednaný na poistnú sumu 1 000 EUR (príslušné % podľa oceňovacej tabuľky za konkrétny zákrok)

- Kritické choroby sú dojednané na významnú poistnú sumu 20 000 EUR. "Detský balíček" obsahuje nasledovné kritické choroby:
Operácie aorty, Aplastická anémia, Nezhubný nádor mozgu, Slepota, Rakovina, Kóma, Operácie vencovitých tepien-aorto-koronárny bypass, Hluchota, Diplégia, Encefalitída, Srdcový infarkt konkrétnej závažnosti, Operácia srdcovej chlopne, Hemiplégia, Zlyhanie obličiek, Strata horných a dolných končatín, Strata reči, Ochorenie pľúc, Závažné poranenia hlavy,Transplantácia životne dôležitých orgánov, Ochorenie motorických neurónov, Paralýza (ochrnutie), Paraplégia, Kvadruplegia, Ťažké popáleniny, Cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica), Subakútna sklerotizujúca panencefalitída.

- Akúkoľvek smrť - toto riziko sme odporučili dojednať klientovi vo výške 2 000 EUR (hoc to vyznie morbídne, žiaľ aj takéto nepríjemné situácie prinesie život. Riziko slúži ako tzv. "pohrebné" na čiastočné vykrytie nákladov spojených s pohrebom dieťaťa). 

Takto vyskladané detské rizikové životné poistenie komplexne vykrýva riziko úrazu aj choroby. Klientke Klaudií spolu s manželom Tomášom sa takéto riešenie páčilo nakoľko presne vedia za aké dojednané riziká platia.
Cena takéhoto riešenia pri tak vysokých poistných sumách je 36,30 EUR pri mesačnej platbe (Kristína 18,35 EUR a Filip 17,35 EUR).

Chcete mať efektívne poistené deti? Chcete deti poistiť a sporiť im mimo poistenia?
Kontaktujte nás na info@v-consulting.sk !
Pripravíme Vám individuálne riešenie presne podľa Vašich požiadaviek na poistné krytie!  

Marek Vitkovský

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout