HYPOTÉKA PRE MLADÝCH AJ V ROKU 2015

Od 1. Januára 2015 sa ZNÍŽILA príjmová hranica o hypotekárny úver pre mladých

Nový rok nám priniesol aj zmeny, ktoré sa týkajú príjmovej hranice pre žiadateľov o hypotekárny úver pre mladých. Mnoho mladých ľudí, ktorí chceli riešiť hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých, presúvali tento svoj zámer do nového roku, avšak väčšina z nich už nespĺňa podmienku príjmu, ktorá sa od 1.1.2015 znížila.

Aktuálna výška priemerného mesačného hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, teda za rok 2014 pre žiadateľa hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých je od januára 2015 vo výške 1088,10 eur.

Znamená to pokles o 26,00 eur v porovnaní s  októbrom 2014. V prípade manželov výška priemerného mesačného hrubého príjmu predstavuje 2176,20 eur.

Prinášame Vám stručnú rekapituláciu ohľadom hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých z predchádzajúcich článkov

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom

Výška štátneho príspevku je vo výške 3%, pričom zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2% poskytne žiadateľovi štát a vo výške 1% poskytuje banka.

Poskytuje sa každoročne po dobu 5 rokov od začatia úročenia, avšak najviac 50 000 eur zo sumy hypotekárneho úveru, zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70% z hodnoty založenej nehnuteľnosti (LTV). Presahujúca suma je už úročená klasickým úrokom.

Podmienky na poskytnutie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých:

  • vek žiadateľa od 18 do 35 rokov,
  • občan Slovenskej republiky alebo občan členskej krajiny EU alebo cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
  • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa za rok 2014 môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve.

Výhody hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých:

  • v prípade, že žiadateľovi, alebo žiadateľom nepostačuje príjem na výšku požadovanej sumy, môže k hypotéke pristúpiť aj ručiteľ, ktorý podmienky na získanie štátneho príspevku nespĺňa,
  • znížená úroková sadzba o 3% na prvých až 50 000 eur z výšky hypotekárneho úveru,
  • štátny príspevok pre mladých sa poskytuje každoročne po dobu 5 rokov,
  • možnosť odkladu splátky istiny na 5 rokov,
  • možnosť uskutočnenia mimoriadnej splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.


Bc. Eva Vargová


 

Napíšte nám

hypotéka pre mladých

 

Hypotéka pre mladých má svoje výhody, ale pre jej získanie musíte splniť niekoľko podmienok, ktoré sa mierne odlišujú v závislosti od banky.

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout