HYPOTÉKA PRE MLADÝCH

Od 1.7.2014 sa zmenila príjmová hranica

Hypotekárny úver pre mladých je hypotekárny úver so štátnym príspevkom poskytnutý žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky a je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Aktuálna výška štátneho príspevku je vo výške 3% pričom zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2% poskytne žiadateľovi štát a vo výške 1% poskytuje banka.

Tento príspevok je poskytovaný každoročne po dobu 5 rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru. Štátny príspevok pre mladých sa poskytne na hypotekárny úver najviac 50 000 eur zo sumy hypotekárneho úveru.

Podmienky na poskytnutie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých:

  • vek od 18 do 35 rokov,
  • občan Slovenskej republiky alebo občan členskej krajiny EU alebo cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
  • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa za rok 2013 môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve.

Výška príjmovej hranice z pôvodných 1 153, 10 eur sa zmenila od 1.7.2014 sa to o 85, 80 eur. Aktuálna výška priemerného mesačného hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pre žiadateľa hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých je vo výške 1067, 30 eur. V prípade manželov je táto suma vo výške 2134,60 eur.

Výhody hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých:

  • ak žiadateľovi, alebo žiadateľom nepostačuje príjem na výšku požadovanej sumy, môže k hypotéke pristúpiť aj ručiteľ, ktorý podmienky na získanie štátneho príspevku nespĺňa,
  • znížená úroková sadzba o 3% na prvých až 50 000 eur z výšky hypotekárneho úveru,
  • štátny príspevok pre mladých sa poskytuje každoročne po dobu 5 rokov,
  • možnosť odkladu splátky istiny na 5 rokov,
  • možnosť uskutočnenia mimoriadnej splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.

Zaujal Vás tento článok? Zvažujete kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti? Nechajte si vypracovať bezplatnú úverovú ponuku. Kliknite na nižšie uvedený obrázok.

Bc. Eva Vargová

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout