HYPOTÉKA SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM

Získajte zľavu na úrokovej sadzbe

Každý mladý človek sa chce osamostatniť a tak rozmýšľa nad vlastným bývaním. Ak máte vek do 35 rokov, spĺňate príjmovú hranicu, môžete získať hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých.  

Je to vlastne taký typ hypotekárneho úveru, pri ktorom získavate zľavu na úrokovej sadzbe s lehotou splatnosti 4 - 30 rokov. Štát podporuje mladých ľudí zabezpečovaní vlastného bývania prostredníctvom zníženia úročenia hypotéky pre mladých so štátnym príspevkom o 2 % (platí pre rok 2013). Okrem toho s hypotékou so štátnym príspevkom pre mladých získate zľavu z úrokovej sadzby vo výške 1%, ktorú vám banka poskytne na dobu 5 rokov. 

Táto hypotéka je zvýhodnená len do výšky 50 000 EUR. Využíva sa na financovanie vlastného bývania ako je napríklad nákup, výstavba, alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. 

Hypotéka pre mladých - podmienky na získanie:

  • vek 18 až 35 rokov
  • príjmovú podmienku

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od 1. júla znižuje o 111,80 EUR na 1 025,70 EUR v prípade jedného žiadateľa a v prípade žiadateľov manželov, alebo partnerov na 2 051,40 EUR.
Spomínaná príjmová hranica sa mení raz za štvrťrok vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. septembru. 

Aby ste získali zľavu z úrokovej sadzby hypotekárneho úveru pre mladých, je nutné podať žiadosť o priznanie štátneho príspevku.

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout