HYPOTEKÁRNY ÚVER PRE MLADÝCH

Od 1. Októbra 2014 sa mení príjmová hranica

Uplynul ďalší štvrťrok a znovu sa nám mení príjmová hranica pre žiadateľov o hypotekárny úver pre mladých. Tento úver je poskytnutý žiadateľom, ktorý spĺňajú podmienky a je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.

Výška štátneho príspevku je vo výške 3% pričom zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2% poskytne žiadateľovi štát a vo výške 1% poskytuje banka.

Poskytuje sa každoročne po dobu 5 rokov od začatia úročenia, avšak najviac 50 000 eur zo sumy hypotekárneho úveru. Presahujúca suma je už úročená klasickým úrokom.

Výška príjmovej hranice z pôvodných 1 067,30 eur sa zmení od 1. Októbra 2014 sa to o 46,80 eur. Aktuálna výška priemerného mesačného hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pre žiadateľa hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých bude od októbra vo výške 1 114,10 eur. V prípade manželov je táto suma bude predstavovať 2228,20 eur.


Podmienky na poskytnutie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých:

 • vek od 18 do 35 rokov,
 • občan Slovenskej republiky alebo občan členskej krajiny EU alebo cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa za rok 2013 môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve.


Pripomíname Vám z predchádzajúceho článku výhody hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých

 • v prípade, že žiadateľovi, alebo žiadateľom nepostačuje príjem na výšku požadovanej sumy, môže k
  hypotéke pristúpiť aj ručiteľ, ktorý podmienky na získanie štátneho príspevku nespĺňa,
 • znížená úroková sadzba o 3% na prvých až 50 000 eur z výšky hypotekárneho úveru,
 • štátny príspevok pre mladých sa poskytuje každoročne po dobu 5 rokov,
 • možnosť odkladu splátky istiny na 5 rokov,
 • možnosť uskutočnenia mimoriadnej splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.

Zaujal Vás tento článok? Zvažujete kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti? Nechajte si vypracovať bezplatnú úverovú ponuku šitú na mieru. Kliknite na nižšie uvedený obrázok.

Bc. Eva Vargová

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout