HYPOTEKÁRNY ÚVER PRE MLADÝCH

Od 1. októbra 2015 sa znižuje príjmová hranica

Prinášame Vám ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú príjmovej hranice pre žiadateľovo hypotekárny úver pre mladých. Príjmová hranica pre žiadateľovo hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých sa od 1. októbra znížila z 1090,70 eur.

HYPOTEKÁRNY ÚVER PRE MLADÝCH

Aktuálna výška priemerného mesačného hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pre žiadateľa hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých je od 1. októbra 2015 vo výške 1140,10 eur. V prípade manželov je vo výške 2280,20eur.

Výška štátneho príspevku predstavuje 3%
pričom zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2% poskytne žiadateľovi štát a vo výške 1% poskytne banka

Poskytuje sa každoročne po dobu 5 rokov od začatia úročenia, avšak najviac 50 000 eur zo sumy hypotekárneho úveru. Presahujúca suma je už úročená klasickým úrokom.

Podmienky na poskytnutie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých:

 • vek od 18 do 35 rokov,
 • občan Slovenskej republiky alebo občan členskej krajiny EU alebo cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • priemerný mesačný hrubý príjem žiadateľa za štvrtý štvrťrok 2014 môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve.

 

Pripomíname Vám z predchádzajúceho článku výhody hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých:

 • v prípade, že žiadateľovi, alebo žiadateľom nepostačuje príjem na výšku požadovanej sumy, môže k hypotéke pristúpiť aj ručiteľktorý podmienky na získanie štátneho príspevku nespĺňa,
 • znížená úroková sadzba o 3% na prvých až 50 000 eur z výšky hypotekárneho úveru,
 • štátny príspevok pre mladých sa poskytuje každoročne po dobu 5 rokov,
 • možnosť odkladu splátky istiny na 5 rokov,
 • možnosť uskutočnenia mimoriadnej splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.

Podklady pre banku:

 • žiadosť o hypotekárny úver,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom je uvedený príjem za rok 2014,
 • potvrdenie o príjme z aktuálneho zamestnania a prípadne aj výpisy z účtu, na ktorý vám chodí výplata,
 • SZČO predkladajú daňové priznanie za predchádzajúci rok, teda za rok 2014,
 • študenti predkladajú čestné vyhlásenie o nepoberaní príjmu na tlačive banky v ktorej žiadajú o úver,
 • nezamestnaní predkladajú potvrdenie o evidovaní na úrade prácepotvrdenie o vyplatených dávkach v nezamestnanosti,
 • znalecký posudok na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti,
 • doklad na preukázanie účelu hypotéky ako napríklad kúpna zmluva alebo zmluva o dielo.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom hypotekárneho úveru, neváhajte nás kontaktovať.

 

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout