IAD: PRVÝ REALITNÝ FOND SPUSTIL AKCIU NA GARANTOVANÝ VÝNOS

9% za 999 dní, je to možno zaujímavejšie ako si myslíte

Slovenská správcovská spoločnosť vyhlásila dňa 14.02.2020 akciu pre svoj vari najobľúbenejší fond - Prvý realitný fond s minimálnym výnosom 9%. Tento výnos môže získať každý klient, ktorý v stanovenom investičnom období 14.02.2020 až 14.04.2020 investuje do spomínaného fondu.

Vstupný poplatok je 3,00% z každej investície. Niekomu možno daná informácia zmrazí úsmev, avšak pri investíciách je vstupný poplatok takmer vždy.

S prihliadnutím na garanciu za sledované obdobie, je to z nášho pohľadu pre konzervatívneho klienta stále zaujímavá investičná príležitosť, hlavne v tomto období pandémie. Aké dopady bude mať vírus COVID-19 (koronavírus) na financie dnes môžeme len hádať. Domnievame sa, že je vhodné mať svoje peniaze umiestnené aj v niečom konzervatívnejšom.

Investícia 9,00% za 999 dní. Prečo nie :-) zdroj: IAD

Zdroj: IAD.sk


Základnými požiadavkami pre "spustenie" investovania v tejto akcii  sú:


- Podpísať Žiadosť o registráciu podielnika
- Zaslať minimálny vklad: 20,00 EUR
- Garantované zhodnotenie:
9,00% (priemerne 3,28% p.a.)
- Investičný horizont: 999 dní
- Výstupný poplatok: 0,00%


Ak sa pozrieme na historické dáta posledných piatich rokov, hoc nie sú zárukou budúceho výkonu fondu, tak by daná investícia mohla nabrať nasledovný smer:

Priemer výnosu je na úrovni 3,76% p.a.

Vývoj PRF za 5 rokov
Od začiatku roka1 mes.3 mes.6 mes.1 rok3 r. kumulat. / p.a.5 r. kumulat. / p.a.
0,46%0,15%0,53%2,13%3,96%11,73% / 3,76%20,29% / 3,76%

V grafickom zobrazení sledované obdobie piatich rokov 03/2015 - 03/2020 vyzerá nasledovne:

Vývoj investície 03/2015 - 03/2020

Zdroj: IAD.sk

Takáto investícia by mohla byť zaujímavým diverzifikačným nástrojom Vášho portfólia.
Bližšie informácie o danej akcii Prvého realitného fondu nájdete v priložených dokumentoch.

Pre tých, ktorí ste už registrovaní podielnici v spoločnosti IAD Investments, prikladáme platobné údaje:

Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: rodné číslo / IČO Investora
Špecifický symbol: 9999
Vstupný poplatok: 3,00%
Výstupný poplatok: 0,00%


Dôležité upozornenie: Váš vklad musí byť označený špecifickým symbolom 9999 a pre uplatnenie akcie sa neberie do úvahy dátum prijatia vkladu do IAD Investments, ale až dátum nakúpenia podielových listov! V praxi môže prebehnúť aj o 3-4 dni neskôr po prijatí vkladu na účet depozitára - ČSOB.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout