INVESTIČNÁ STRATÉGIA BANKOVÉHO KLIENTA

Investičná stratégia bankového klienta

Väčšina slovenských domácností má svoje peniaze uložené na bežných účtoch, ktorých kúpna sila sa každoročne znižuje narastajúcou infláciou a v poslednom období z dôvodu stále vyšších bankových poplatkov je aj stav na účte stále nižší. Čo teda môžeme urobiť? Ak ich presunieme aj na termínovaný účet síce získame vyšší úrok, ale percento je stále nižšie ako miera inflácie a preto znehodnotenie je o niečo menšie, ale na druhej strane neplatíme poplatky. A tak ako zvyčajne nadávame na všetkých, od vlády až po komerčnú banku končiac, pritom nevidíme, že za znehodnotenie peňazí si môžeme len sami. Skúsme sa preto zamyslieť, ako z peňazí aj na bežnom účte urobiť kapitál, čo si v každom prípade vyžaduje ich investovať, čo ale bez vlastnej investičnej stratégie je väčšinou nemožné. Tá sa však väčšinou nadobudne konzultáciou s bankovým úradníkom, ktorý z pochopiteľných dôvodov presadzuje bankové produkty svojho zamestnávateľa a preto vždy je aj dobré si o investičnej stratégii „podebatovať“ s overenou poradenskou spoločnosťou, ktorej rozsah ponúkaných služieb je určite väčší. Dá sa vôbec zistiť, ktorí poradcovia nám dokážu pomôcť? Ak nám ponúkajú podielové fondy, ktoré síce predstavujú legitímne formy investovania, avšak nemajú pritom prehľad o všetkých druhoch poplatkov, ktoré si dokážu z očakávanej marže „uchmatnúť“ väčší podiel, treba sa radšej porúčať.

Investičná stratégia bankového klienta, zdroj: www.123rf.com

Hodnotové a rastové investovanie

Od poradcu sa právom očakáva, že svojmu zákazníkovi vie vysvetliť vzťah medzi zhodnotením akcií a výnosmi z dlhopisov v závislosti od úrokových sadzieb centrálnej banky, keďže sa predpokladá, že klient využíva internet a teda má možnosť sledovať zhodnocovanie svojich investičných zámerov. Dobrý poradca by mal vedieť klientovi poradiť, ako investované peniaze v banke do cenných papierov môže pri čerpaní úveru v tej istej banke použiť pri zabezpečení portfólia cenných papierov, bez potreby ich predaja. A tak sa klient nemusí zbavovať svojich výnosov a čo je najpodstatnejšie, že úroky z úveru sú vždy nižšie, ako výnosnosť cenných papierov klienta. Čo teda treba rozumieť pod investičnou stratégiou klienta za prítomnosti jeho poradcu? Určite nie hazard, ale proces nakupovania a predávania cenných papierov v súlade s jeho hodnotovým a rastovým investovaním. Pod prvým sa rozumie rozdiel medzi tým za akú cenu cenný papier kúpil a hodnotou ktorú mu cenný papier v budúcnosti prinesie. Pod druhým sa rozumie mať cenný papier s vyšším rastom ziskov ako je priemer na trhu, ktorý je počas sledovaného obdobia stabilizovaný. O tom, že medzi investičné stratégie je treba okrem podielových fondov, samozrejme investičných nehnuteľnosti, zahrnúť aj životné poistenie so sporením, či investovanie peňazí do tretieho dôchodkového piliera, možno väčšina z nás ani nevie.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout