INVESTIČNÁ STRATÉGIA DRUHÉHO DÔCHODKOVÉHO PILIERA

Investičná stratégia druhého dôchodkového piliera

Väčšina z nás vie, že slovenský dôchodkový systém je trojpiliérový, keď do prvého piliera platí zamestnanec a zamestnávateľ odvody podľa zákona. Vyplácanie dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov poistenca, jeho príjmov počas zamestnania, ako aj od aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá sa každým rokom zvyšuje. Budúci dôchodcovia vedia v akom veku majú nárok na dôchodok podľa tabuľky, ako aj o tom, že je zastropovaný vekom 64 rokov, ktorý sa však bude určite zvyšovať v závislosti od strednej dĺžky života a od počtu detí, ktoré vychoval. Tieto zmeny sa majú týkať budúcich dôchodcov, ktorý sa narodili od roku 1967, pre ktorých sa ale stredná dĺžka života vypočíta ako priemerný počet rokov, ktoré občan prežije v určitom veku. Tento sa zníži o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne o 18 mesiacov. Zmenia sa aj podmienky odchodu do predčasného dôchodku, keďže dnes sa môže ísť najskôr 2 roky pred nárokom na starobný dôchodok. Po novom bude potrebné odpracovať 40 rokov, počas ktorých bol dôchodkovo poistený, pritom vypočítaná suma musí byť vyššia ako 1,2 násobok životného minima. Ďalšou zásadnou zmenou v štátnom dôchodkovom pilieri má byť rodičovský bonus. Ako sa presne vypočíta nevieme, ale predpokladá sa, že z maximálnej výšky 1,2 násobku z hrubej mzdy pracujúceho dospelého „dieťaťa“ sa 1,5 percenta odvedie na dôchodok jeho rodiča.

Investičná stratégia druhého dôchodkového piliera, zdroj: www.pexels.com , autor: Andrea Piacquadio

Podnikateľský apetít budúceho penzistu

Terajšia koaličná vláda okrem spomínaných zmien v prvom dôchodkovom pilieri pripravuje aj dosť zásadnú zmenu v druhom, v ktorom je dnes okolo 1,7 milióna sporiteľov v 5 dôchodkových správcovských spoločnostiach. Čo je dôvodom nemusíme dlho špekulovať. Je to doterajšia nespokojnosť s úrovňou zhodnotenia predovšetkým v dlhopisových garantovaných fondoch. Zmena spočíva v zavedení predvolenej investičnej stratégie zvlášť pre tých, čo budú vstupovať prvýkrát a pre ostatných do veku 54 rokov ich veku. Sporitelia budú mať možnosť po niekoľkých rokoch predvolenú stratégiu aj zmeniť, keďže ide o ich investované peniaze. V prvej fáze sporenia sa budú peniaze investovať do rizikovejších akciových fondov s vyšších zhodnotením, potom od 46 roka veku budúceho dôchodcu sa každé 3 roky bude presúvať až 12,5 percenta do konzervatívnych dlhopisových fondov tak, aby pred odchodom do dôchodku ostalo v ich akciových fondoch ešte rovnakých 12,5 percenta. Ďalšou zmenou má byť, aby si budúci dôchodcovia pri odchode nevyplácali jednorázovo celú usporenú a zhodnotenú sumu peňazí, ale len polovicu vo forme programového výberu. Druhá polovica peňazí by ostala v pôvodnej správcovskej spoločnosti v akciovom fonde a tam sa ďalej zhodnocovala. Ako vládny návrh napokon dopadne, si do leta musíme počkať, ale podľa prepočtov ministerstva práce a sociálnych vecí by sa dôchodky z 2 piliera mohli o pätinu zhodnotiť. Problémom jeho schválenia môže byť stanovisko správcovských spoločností, ktoré by si už nemohli účtovať poplatky za vedenie účtu a za zhodnotenie majetku tak, ako doteraz.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout