INVESTIČNÉ PRAVIDLÁ BUDÚCEHO INVESTORA

Investičné pravidlá budúceho investora

Zdražovanie všetkého je dnes jedným z najčastejšie skloňovaným pojmom v našich domácnostiach, ktorého dôvodom je vysoká inflácia. Keďže za jej vývoj zodpovedá ECB, rozhodla sa od júla skončiť nielen s tlačením obrovského množstva lacných peňazí, ale aj zvýšiť refinančnú a depozitnú úrokovú sadzbu. Pre úverových dlžníkov, ale aj pre investorov do cenných papierov sú to „zlé správy“, lebo v prvom prípade budú vyššie mesačné splátky, v druhom sa očakáva pokles výnosov. Netreba robiť paniku, najlepšie bude poradiť sa s doterajším investičným poradcom, prípadne sprostredkovateľom, s ktorým sa spoločne nájde prijateľné riešenie. Skôr než klient zájde za svojim poradcom, zopakujme si spoločné „ investičné pravidlá“.

Investičné pravidlá budúceho investora, zdroj: www.pexels.com, autor: Nataliya Vaitkevich
  1. Kto sa rozhodne investovať, najlepšie urobí, keď si v spolupráci s poradcom zostaví finančný plán a v rámci neho diverzifikovanú investičnú stratégiu. Pod ňou sa rozumie investovanie aj do konkrétnych akciových a dlhopisových podielových fondov, vrátane ETF fondov. Okrem investičného horizontu, čo je obdobie počas ktorého budú investované peniaze pracovať, je dôležité vedieť vstupné a výstupné poplatky ako aj poplatky za ich spravovanie. Kto takto postupoval pri rozhodovaní investovať do spomínaných fondov svoje voľné peniaze, bude mať pri riešení terajších problémov spojených s menovými opatreniami centrálnej banky organizačnú výhodu.
  2. V súvislosti s možnosťami investovania do ETF fondov si zopakujme v čom je rozdiel medzi ETF fondmi a ostatnými podielovými fondmi. ETF fond je pasívny fond, pri ktorom sa vopred určuje nákup aktív na základe podkladového aktíva. Ostatné podielové fondy sú aktívne, čo znamená, že sa hľadá najvhodnejší spôsob investovania, ktorý by priniesol vyššie zisky.
  3. Samotný priebeh investovania v rámci podielových fondov funguje tak, že investor posiela zo svojho bežného účtu peniaze do depozitnej banky konkrétneho správcu na základe trvalého príkazu. Podiely sa nakupujú vždy za aktuálnu cenu a sú pripísané na majetkový účet investora tak, ako je to nastavené v investičnej stratégii. Rast hodnoty týchto podielov je výnos alebo zisk z podnikania.


Naši klienti vedia, že vždy nájdu u nás individuálne riešenie „šité na mieru“. Toto vychádza z vyplnenia investičného dotazníka, kde sa klasifikujú podľa zodpovedaných otázok, do istého rizikového profilu. Na základe profilácie vieme vypracovať investičný plán.

DIVITIAS FINANCE s. r. o.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout