INVESTIČNÉ ZLATO AKO PROTIINFLAČNÁ POISTKA

Investičné zlato ako protiinflačná poistka

Inflácia je dnes jedným z najviac skloňovaných pojmov v domácnostiach. Výška inflácie vyjadrená v percentách nám hovorí, o koľko sa nám znehodnotili peniaze doma, alebo na bežnom účte v komerčnej banke, za vedenie ktorého platíme stále vyššie bankové poplatky. O niečo lepšie sú na tom peniaze na sporiacom či termínovanom účte. Ich priemerné úročenie je okolo jedného percenta, čo terajšiu infláciu vo výške viac ako 10 percent len čiastočne vykompenzuje. A tak sa nečudujme, že domácnosti hľadajú rôzne iné možnosti investovania svojich dočasne voľných peňazí do rôznych druhov cenných papierov ako akcie firiem, ktoré ich emitujú na burzách alebo tiež do kúpy dlhopisov, ktoré sa väčšinou predávajú cez komerčnú banku.
Ďalej má domácnosť možnosť investovať do kúpy podielových fondov rôzneho typu, ktoré väčšinou ponúkajú banky alebo investičné spoločnosti. Kto chce investovať do spomínaných cenných papierov, mal by poznať vstupné ako aj výstupné poplatky a samozrejme poplatky za ich spravovanie. Ďalej je veľmi dôležité mať internetbankingový prístup k svojej investícii, ktorú tak môžeme priebežne sledovať a následne reagovať.

Investovanie ETF podľa zákonných pravidiel, zdroj: www.pexels.com; Autor fotky: Michael Steinberg

Zlato ako súčasť investičného portfólia

Ďalšou možnosťou investovania pre domácnosti je kúpa zlata vo forme zlatých mincí alebo zlatých tehličiek. Prípadne investovať do fyzického zlata cez ETF fondy viazané na cenu zlata. Tieto v porovnaní s predchádzajúcimi formami investovania, ale majú niektoré osobitosti.
Investovanie do zlata totiž neprináša investorovi zhodnotenie v podobe úroku, výnosu, či dividendy, ale ochraňuje  peniaze pred infláciou. Pred kúpou zlata je potrebné sledovať jeho cenu, poznať výmenný kurz eura, ktorý z dôvodu, že ECB váha so zvyšovaním úrokov voči doláru klesá. Vo všeobecnosti totiž platí, že zlato sa nekupuje vtedy keď je nízka inflácia a vysoké úrokové sadzby. Vtedy sa doporučuje niečo zo zlatých zásob v držaní domácností aj predať. Zlato by sa malo kupovať v certifikovaných spoločnostiach, ktorých adresy a kontakty sú na internete, pričom domácnosť by mala mať možnosť kupovať zlato jednorazovo, ako aj formou pravidelného sporenia a zlato kupovať postupne.
Kto nemá dôveru kupovať zlato v papierovej forme ETF fondu, môže si fyzické zlato odniesť domov, alebo si ho nechať v trezore u predajcu. Pre všetkých, ktorí chcú svoje peniaze investovať do zlata pripomíname, že sa jedná o dlhodobú záležitosť. Z toho dôvodu sa doporučuje investovať najskôr do menších už spomínaných investičných príležitostí a až potom do zlata. Podľa investičných poradcov by to nemalo byť viac ako do 10 percent z ich investičného portfólia. Keď sa domácnosť už pre zlato rozhodne, je ale dôležité aby v zmluve o jeho kúpe boli uvedené aj podmienky prípadného odpredaja.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout