INVESTOVANIE DO KORPORATÍVNYCH DLHOPISOV

Čo je dobré vedieť o takomto investovaní?

Dlhopis je cenný papier, ktorým vláda financuje deficitné štátne rozpočty ich emitovaním na medzinárodnom finančnom trhu. Ide o štátne dlhopisy, ktoré si nemôže kúpiť občan z dôvodu, že už nechce znižovať kúpnu silu usporených peňazí na bežných, sporiacich a termínovaných účtoch. Jednou z možností ako sa vyhnúť aj tejto „strate“ je investovať do korporatívnych dlhopisov ich emitentov, čo sú predovšetkým banky, podniky či investičné spoločnosti. Existuje niekoľko druhov korporatívnych dlhopisov, ktoré ale negarantujú sľubovaný výnos, ale ponúkajú fixný úrok. Občana, ktorý chce svoje dočasne voľné peniaze investovať do dlhopisu, by malo vždy zaujímať do akého projektu sa jeho peniaze budú investovať, aký bude minimálny vklad, aké budú vstupné, výstupné a správcovské poplatky, na aké obdobie nebude mať občan k dispozícii svoje peniaze, čo v prípade že z nečakaných dôvodov ich bude potrebovať vrátiť, aký bude fixný /čo teda znamená, nie garantovaný/ úrok a ako často sa bude vyplácať zdaňovaný na bežný účet občana- investora do korporatívneho dlhopisu. Pre občana je veľmi dôležité vyhýbať sa pri kúpe korporatívneho dlhopisu firmy s nejasnou vlastníckou štruktúrou, ktorá hospodárske výsledky nereprezentuje navonok v registri účtovných závierok.

Investovanie do korporatívnych dlhopisov, zdroj: www.123rf.com

Pomer rizika a výnosu je rozhodujúci

Investovanie do spomínaných dlhopisov sa teraz oslabilo aj negatívnymi správami z prostredia známej slovenskej investičnej skupiny Arca, ktorá záujemcov o investovanie do korporatívnych dlhopisov „odplašila“. Prečo k tomu došlo môžme špekulovať, ale jej spôsob investovania do množstva projektov financovaných z cudzích zdrojov klientských vkladov, ktoré sú vždy drahšie ako bankové úvery, sú podľa názoru viacerých investorov asi hlavnou príčinou prečo je dnes okolo Arcy také nepriateľské prostredie. Na druhej strane treba ale povedať, že záujemcov o investovanie do dlhopisov bolo enormné množstvo o čom svedčí, že do ich kúpy investovala manželka vtedajšieho premiéra. Pre záujemcov o kúpu dlhopisu Vám naša poradenská firma vie vopred povedať nielen do akých projektov sa budú ich peniaze investovať, ale aj aký je podiel bankových úverov a klientských vkladov na financovaní čo na základe skúsenosti z Arcy sa ukazuje ako veľmi dôležité. Spolupráca s licencovaným odborníkom je vždy dôležitá. Takým, ktorý vie klientovi poradiť optimálne rozloženie z hľadiska druhu cenného papiera a investičných sektorov tak, aby spokojnosť bola na oboch stranách. Dlhopis ako klasický konzervatívny finančný produkt je vhodný predovšetkým pre začínajúceho klienta aj z dôvodu, že je viazaný na kratšie obdobie. Kto chce investovať na dlhšie obdobie, kupuje zmenky alebo akcie.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti V-Consulting.sk, s.r.o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout