INVESTOVANIE ETF PODĽA ZÁKONNÝCH PRAVIDIEL

Investovanie ETF podľa zákonných pravidiel

ETF je pasívne riadený podielový fond, s ktorým sa obchoduje na burze bez manažéra. V poslednom období je o tento typ fondov čoraz väčší záujem aj medzi menšími investormi z dôvodu nižších poplatkov a vyšších výnosov. V čom sa okrem spomínaných výhod líšia oproti klasickým je práve v tom, že obsahujú niekoľko tisíc podielov vo viacerých akciových spoločnostiach. Keďže ich fungovanie je zložitejšie, doporučuje sa ich nakupovať len cez brokera. Na burze je možné cez neho kúpiť viacero typov ETF fondov ako sú indexové, komoditné sektorové a dlhopisové. Z ich názvu investor vie, či nakupuje ETF fond, ktorý uprednostňuje vývoj akciových indexov, alebo konkrétneho sektora v energetike, zdravotníctve a pod., kopíruje štátne ako aj podnikové dlhopisy s nízkou likviditou a takto môžeme pokračovať. Ako už bolo povedané v úvode, zásadný rozdiel medzi podielovým fondom, či ETF je v tom, že podielový fond je riadený aktívne jeho manažérmi, zatiaľ čo ETF je riadený pasívne, ktorý sledujú vývoj toho sektoru do ktorého sa peniaze investovali a preto nepotrebuje žiadnych platených manažérov. Okrem brokerov sa môžu do obchodovania s nimi zapojiť aj finanční sprostredkovatelia. Pokiaľ ide o bezpečnosť tak investovanie do ETF fondov je regulované v rámci UCITS, čo je systém bezpečnostných noriem zavedený v EÚ, ktorý chráni všetkých investorov pred nevhodnými investičnými nástrojmi. UCITS sa tiež zaväzuje k tomu, že ETF bude vždy likviditný ako aj prístupný.

Investovanie ETF podľa zákonných pravidiel, zdroj: www.123rf.com

Výhody a nevýhody ETF

Medzi najväčšie výhody investovania do ETF patria nízke poplatky, vyššie výnosy a doteraz stále platné nulové dane. Obchodovanie s týmito fondami je flexibilné preto, že nakupujú a predávajú sa na burze jednoducho tak ako akcie, čo nemôžeme povedať o podielových fondoch, ktoré sa nedajú nakupovať v čase za reálne ceny. Pre všetkých záujemcov sú výhodné aj z dôvodu, že okrem nízkeho vkladu majú výhodu v tom, že pri zdaňovaní platí časový test. Tento v praxi znamená, že pokiaľ občan drží investíciu viac ako rok, daň zo zisku sa neplatí. Podmienkou však je, že cenný papier sa musí obchodovať na burze cenných papierov či už na Slovensku ako aj v zahraničí. Aké však majú ETF nevýhody? Ich najväčšou nevýhodou je kurzové riziko, čo znamená keď investor má zriadený obchodný účet v eurách a nakupuje fondy v dolároch. A k tomu dochádza vtedy, keď ETF kopírujú americké indexové fondy, ktoré sa nakupujú v eurách na burzách v Európe. Tiež si treba dávať pozor aby sa kupovali ETF s dostatočnou likviditou, keďže sa môže stať že o niektoré je minimálny záujem.

Zdaňovanie sa zatiaľ odkladá

V poslednom čase investorov ETF zaskočila správa, že sa pripravuje zákon o zdaňovaní príjmu z predaja ETF fondu, keďže z dôvodu, že tento cenný papier sa obchoduje na burze a investor ho vlastní viac ako rok, sa daň od roku 2016 neplatila. Ak zákon v parlamente prejde, bude investor okrem 19 percentnej dane z príjmu, platiť aj 14 percentné zdravotné odvody. Ako to napokon skončí si počkajme, keďže Ministerstvo financií a Finančná správa dlhšie diskutujú o potrebe zjednotenia daňových pravidiel pri obchodovaní s klasickými podielovými fondmi a ETF, čo by znamenalo zrušiť doterajší časový test, ktorý platí podľa zákona o dani z príjmov od roku 2016. Odborníci skôr predpokladajú, že sa pravidlá zdaňovania skôr zjednotia aj v prospech zdaňovania výnosov z podielových fondov podľa doteraz stále platného časového testu. Problémom však môže byť terajší deficit štátneho rozpočtu a teda hľadanie možnosti zvýšiť príjem, kam by patrilo aj zdaňovanie výnosov z obchodovania s ETF.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout