MLADÁ RODINA A NEPOISTENÁ HYPOTÉKA?

Takýto problém sme odstránili v Hlohovci

Pán Peter z Hlohovca nás oslovil 06.06.2013, že by chcel poistiť domácnosť. Osobnou návštevou a konzultáciou sme zistili, že sa jedná o klienta, ktorý si bral v máji tohto roka hypotekárny úver, pričom nehnuteľnosť má poistenú, nakoľko poistením nehnuteľnosti a vinkuláciou podmieňujú banky čerpanie úverov. 

Pri komunikácií s pánom Petrom sme zistili, že okrem poistenia domácnosti mu chýba aj také riešenie, ktoré by ochránilo jeho družku Alenu a 7 mesačnú Simonku pred možnou stratou domova ak by ich ocko zomrel. Nakoľko klient má riešené životné poistenie celej rodiny (po audite zmlúv sme zistili, že tarify sú dobre nastavené, absentuje len poistenie rizika smrti) dal po rozhovore s nami požiadavku aby sme pripravili také riešenie, ktoré vykryje akúkoľvek smrť na 30 rokov, pričom nie je ochotný platiť viac ako 20 EUR mesačne. 

Pri kalkulácií sme zohľadnili fakty: 

  • pán Peter má 29 rokov
  • pracuje ako nastavovač vstrekovacích lisov
  • výška hypotekárneho úveru je 45 000 EUR
  • dĺžka záväzku 30 rokov

V zmysle klientových požiadaviek sme pripravili takéto riešenie:

 

  • smrť (akúkoľvek) sme vďaka možnostiam dnešného poistného trhu rozdelili do dvoch taríf:
  • konštantné poistenie smrti sme nastavili na poistnú sumu: 10 000 EUR
  • klesajúcu smrť sme nastavili na úroveň: 40 000 EUR 

 

Marek Vitkovský

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout