NÁJOMNÉ BÝVANIE

Nájomné bývanie je zatiaľ „pole neorané“

Napriek zvyšujúcim cenám nehnuteľností sa počet slovenských domácností s vlastným bývaním zvyšuje. Keďže nie všetkým mladým rodinám je banka z rôznych dôvodov ochotná poskytnúť úver, sa u nás až 70 percent z nich „tlačí“ v spoločnej domácnosti, čo je v EÚ určite najvyšší podiel. Jedna z terajších vládnych politických strán v predvolebnom období sľubovala, že v parlamente presadí postavenie niekoľko tisíc lacných nájomných bytov, čo sa však z rôznych dôvodov zatiaľ nepodarilo a tak sa dnes „vyhráža“ že z vládnej koalície odíde. Dôvodov je viacero. Najväčšou prekážkou však je terajšia koronavírusová padnémia, ktorej dôsledkom je obrovský deficit verejných financií. Jej predložený návrh financovania nájomného bývania je podľa názoru ostatných vládnych koaličných strán pre verejné financie rizikové. Jedna z opozičných politických strán tvrdí, že nájomné byty sú potrebné nielen pre „chudobnejších“, ale pre všetkých, ktorých profesie potrebuje mesto a obec  a preto by aj mali mať v rozhodovacom procese výstavby a rozdeľovania nájomných bytov najväčšie právomoci.

Nájomné bývanie, zdroj: https://www.pexels.com/photo/cobblestone-street-between-old-residential-buildings-7245298/

Nájomné nižšie ako hypotekárna splátka

Podľa názoru viacerých odborníkov v tejto oblasti by vláda mala prijať len zákony týkajúce sa bezodplatného prevodu pozemkov na výstavbu, zvýšiť minimálnu obytnú plochu týchto bytov aspoň na 70 štvorcových metrov, či zvýšiť hranicu príjmu na ich pridelenie na päťnásobok životného minima a umožniť starostom a primátorom, aby o pridelení minimálne 20 percent z celkového počtu postavených nájomných bytov rozhodli o ich pridelení bez rozdielu príjmu žiadateľa. Ďalej sa predpokladá prijatie zákona na základe ktorého sa určí výber projektanta a investora výstavby, či zmena doteraz platného stavebného zákona, ako aj zákona o verejnom obstaraní. Zatiaľ s navrhovanými zmenami nie sú uzrozumené samosprávne orgány miest a obcí, keďže by to zasiahlo aj do ich doterajších právomocí. Ako to napokon dopadne nebudeme špekulovať, pre budúceho užívateľa tohto bytu je však najpodstatnejšie aká bude cena nájomného bývania, ktorá sa bude porovnávať s výškou mesačnej splátky hypotekárneho úveru, ktorá keď nebude výrazne nižšia, nebude mať o túto formu bývania záujem.  Pokiaľ dnes sú ceny nájomného vecou dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Napr. vo Švédsku fungujú zväzy prenajímateľov a nájomcov, ktoré na výšku nájomného stanoveného súdom dohliadajú podľa úžitkovej plochy nájomného bytu. Priemerná výška nájomného môže by zvýšená maximálne o 5 percent. S výstavbou nájomných bytov u nás sa však nepočíta skôr ako od roku 2023 za podmienky, že do konca tohto roku bude prijatý zákon. Okrem spôsobu financovania sú tu aj problémy s nedostatkom stavebných kapacít, či výrazne vyššími cenami stavebných materiálov, čo výstavbu aj bude výrazne predražovať. Naša poradenská spoločnosť bude pripravená po schválení zákona záujemcovi o nájomné bývanie poradiť predovšetkým v poistení spravovania nájomného bytu, keďže oproti súčasného stavu sa v tejto oblasti predpokladajú zmeny. 

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout