(NE)VÝHODNÁ PONUKA Z POBOČKY POISŤOVNE

Porovnanie dvoch ponúk. Ukážka ako by to nemalo byť

Nedávno nás oslovil pán Martin z Topoľčian aby sme mu vypracovali analýzu ponuky, ktorú dostal od riaditeľky pobočky jednej modrej poisťovne. Boli sme milo prekvapení dôverou, ktorú do nás pán Martin vložil.
Ponuka „konkurencie“ bola koncipovaná v dvoch cenových hladinách. Odlišnosť bola len v dvoch pripoisteniach, konkrétne vo výške poistnej sumy.  
Pán Martin nemal prehľad o pripoisteniach, preto sme prešli jednotlivé pripoistenia krok po kroku. Následne sme sa snažili vysvetliť jednotlivé výšky poistných súm a zvoliť takú poistnú ochranu, ktorá by mu najviac vyhovovala.

Základné údaje:

  • Vek: 32 rokov
  • Stav: slobodný
  • Pracovné zameranie: živnostník (poskytovanie pohostinskej činnosti)
  • Pravidelne vykonávané športy: futbal, kolieskové korčule, lyžovanie
  • Pán Martin nespláca žiaden úver

Ponuka konkurencie bola vyskladaná relatívne dobre čo sa týka výberu pripoistení, avšak totálne zlyhala v prípade voľby výšky poistných súm.

 

Ponuka „A“Ponuka „B“
Smrť (klesajúca)12 000 EUR12 000 EUR
Smrť následkom úrazu 120 000 EUR20 000 EUR
Trvalé následky úrazu (bez.progresie) 210 000 EUR10 000 EUR
Kritické choroby 35 000 EUR10 000 EUR
Chirurgický zákrok 1 000 EUR2 000 EUR
Denné odškodné za dobu liečenia úrazu 20 EUR / deň20 EUR / deň
Denné odškodné za hospitalizáciu (úraz)20 EUR / deň20 EUR / deň
Denné odškodné za hospitalizáciu (choroba)30 EUR / deň30 EUR / deň
Mesačné poistné35,90 EUR46,80 EUR

1) Toto riziko je dojednané s dvojnásobným plnením v prípade dopravnej nehody, čiže 40 000 EUR :-)
2) Trvalé následky bez progresie, navyše dojednané s nízkou poistnou sumou :-(
3) Kritické choroby :-) , ich rozsah :-(
4) Mesačné poistné za túto ponuku :-( 

Jednotlivé ponuky vyzerajú na prvý pohľad pre klienta relatívne dobre, ale opak je pravdou. Jednotlivé nastavenia taríf ignorujú súčasnú potrebu klienta.
Podľa nás je táto ponuka zle a neodborne spracovaná, nakoľko je bez hlbšej konzultácie a ujasnenia potrieb klienta.
Klient je sám a nemá záväzky, preto je je podľa nás zle vybraná prvá tarifa a to klesajúca smrť a taktiež samotná výška poistnej sumy.
Trvalé následky úrazu sú v dnešnej dobe štandardne kalkulované každým odborným finančným agentom (sprostredkovateľom) s progresiou, pretože platí čím vyšší je stupeň poškodenia, tým vyššie plnenie.
V tomto prípade sa bavíme o lineárnom plnení, tzn. príslušné % z poistnej sumy.
My odporúčame minimálne poistnú sumu 20 000 EUR a bez kompromisu dojednať toto riziko s progresiou.
Kritické choroby sú taktiež jedno z dôležitých pripoistení a jeho poistná suma by v žiadnom prípade nemala klesnúť pod 10 000EUR (avšak odporúča sa podľa možností klienta mať nastavenú túto poistnú sumu na 15 000 EUR a viac) a taktiež zvážiť koľko kritických chorôb pripoistenie obsahuje a aké vlastne kryje.


Naša ponuka obsahovala taktiež dve riešenia

 

Naša ponuka "A" Naša ponuka "B"
Smrť 3 000 EUR3 000 EUR
Smrť následkom úrazu 120 000 EUR30 000 EUR
Trvalé následky úrazu (s progresiou) 220 000 / 140 000 EUR30 000 / 210 000 EUR
Prémiová ochrana pri poškodení tela nad 50% 340 000 EUR50 000 EUR
Kritické choroby 415 000 EUR18 000 EUR
Chirurgický zákrok (úraz + choroba)1 000 EUR1 500 EUR
Denné odškodné za dobu liečenia úrazu 20 EUR / deň 20 EUR / deň
Denné odškodné za hospitalizáciu (úraz+choroba)20 EUR / deň 20 EUR / deň
Mesačné poistné36,60 EUR47,00 EUR

V ponuke sú zohľadnené základné údaje (najme, že klient je „sám“) a hlavné ťažisko sa sústreďuje nie na smrť, ale na problémy, ktoré môžu vzniknúť následkom úrazu či choroby. Pripoistenia ako kritické choroby sme zostavili tak aby obsahovali to najlepšie čo momentálne poistný trh ponuka, a to balík 51 kritických chorôb, trvalé následky úrazu s maximálnou progresiou a mnoho ďalších pripoistení nastavených tak, aby zohľadňovali cenu, ale neboli na úkor kvality. 

Klient dostal komplexnú ponuku s konzultáciou,ktorá viedla k uzatvoreniu poistnej zmluvy.


Pridajte svoj komentár na Facebooku. Zaujíma nás aj Váš názor na porovnanie ponúk. Čo si o tom myslíte? Aké máte Vy skúsenosti s ponukami poisťovní? Prípadne ohodnoťte jednotlivé pripoistenia smajlikom :-), alebo :-(

Marek Vitkovský

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout