ODVODY Z LETNÝCH ŠTUDENTSKÝCH BRIGÁD

Viete koľko zaplatíte?

Je čas prázdnin a čas letných brigád je v plnom prúde. Mladí ľudia si počas tohto obdobia alebo aj počas štúdia privyrábajú práve prostredníctvom brigád. Tieto brigády sa vykonávajú na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorú vymedzuje § 227 a nasl. Zákonníka práce 311/2001 Z.z.

Dohoda o brigádnickej práci študenta sa uzatvára už len na dobu určitú, a to max. na 12 mesiacov. Minimálna hodinová mzda študenta je 2,023 eur, a priemerný týždenný pracovný čas predstavuje 20 hodín.

Dohoda o brigádnickej činnosti študentov a odvody

Odvody sa odvádzajú do Sociálnej poisťovne a to vo výške 7%, ktoré odvádza zamestnávateľ. Oslobodení od odvodov do Sociálnej poisťovne sú študenti stredných a vysokých škôl do určitej výšky zárobku.

Príjmová hranica za rok 2014 predstavuje 68 eur/mesiac pre stredoškoláka do 18 rokov159 eur/mesiac pre vysokoškoláka do 26 rokov. Odvody sa potom platia len zo sumy, ktorá prevyšuje už spomínanú hranicu príjmu.

Túto výnimku si brigádnik môže uplatniť ak odovzdá zamestnávateľovi oznámenie k dohode
o brigádnickej práci študenta
. Ak má študent viacero brigád u rôznych zamestnávateľov, túto výnimku si môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa, a to z najvyššieho príjmu. V prípade, že študent si našiel brigádu cez pracovnú agentúru, toto tlačivo odovzdá pracovnej agentúre.

Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej činnosti študentov a dane

Ak má zamestnanec, v našom prípade brigádnik/študent u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, uplatňuje si mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je pre kalendárny rok 2014 vo výške 3 803,33 eur, mesačne vo výške 316,94 eur. To znamená, že z mesačného zárobku do výšky 316,94 eur daň platiť nebude. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

V prípade, že by vyhlásenie nepodpísal, tak mu zamestnávateľ bude príjem zdaňovať 19%. Ak študent zarobí viac ako 1 901,67 eura, tak si bude musieť potom sám podať daňové priznanie z týchto príjmov na Slovensku.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti

Bc. Eva Vargová

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout