PASÍVNY PRÍJEM PRE MENEJ NÁROČNÝCH INVESTOROV

Pasívny príjem pre menej náročných investorov

Väčšina slovenských domácností je orientovaná na úspory a preto sú čoraz viac frustrovaní z terajšej menovej politiky ECB, ktorej dôsledkom nie je pre nich nič iné, len znehodnotenie usporených peňazí. Nepochybne každý z nás sníva, že okrem pravidelného príjmu z výplaty, alebo z podnikania, by rád mal nejaký pravidelný ale aj nepravidelný pasívny príjem z prenájmu nehnuteľností, z honorárov, z dividend a pod. V podstate ide o rentu, ktorá je vždy spojená s investovaním do nejakého podkladového základu, ako je kúpa nehnuteľností, vstup do obchodnej spoločnosti a pod. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššiu rentu chceme dosiahnuť, tým potrebujeme viac majetku a ten dokonca musíme mať vo vlastníctve skôr, ako budeme z neho chcieť mať nejakú rentu. Pri záujme mať pasívny príjem sa odporúča aj spolupráca s poradenskými spoločnosťami, ktoré by nám mali vedieť odpovedať s akým majetkom a za koľko rokov sa dosiahne očakávaná výška renty, keďže to závisí nielen od výšky vkladu, ale aj poplatkov, zdaňovania a tak môžeme v otázkach spolupráce pokračovať. Vždy si musíme odpovedať na otázku s akou mierou rizikovosti a predovšetkým bezpečnosti investovania môžeme dosiahnuť požadovaný výnos.

Pasívny príjem pre menej náročným investorov, zdroj: www.123rf.com

Ceny nehnuteľností hore a nájmy dole

Väčšina z nás si myslí, že investícia do nehnuteľnosti je vždy in, čo nemusí byť pravda z viacerých dôvodov a síce vstupná investícia je vysoká, spláca sa dlho, náklady na údržbu sa neustále zvyšujú, komunikácia s nájomcom nie je vždy ideálna, čo všetko môže budúceho záujemcu o  kúpu odradiť. Či je pre investorov prekvapením, že pri zvyšovaní ceny dochádza k poklesu nájmov, je dnes zdôvodňované padnémiou. Na trhu nehnuteľností totiž platí investičné pravidlo a síce porovnáva sa riziko - likvidita - výnos. Prečo ceny nehnuteľností tak vyleteli sme už písali, ale prečo klesli ceny prenájmov bytov? Odpoveď nachádzame v poklese turistického ruchu, zavedením dištančného štúdia pre domácich ako aj zahraničných študentov, uplatňovaním práce z domu, s následným dopadom na pokles dopytu po nájomnom bývaní. Investičné byty sú podľa všetkého za tejto situácie rizikom budúceho pasívneho príjmu, keď príjem z prenájmu už nepokryje mesačnú hypotekárnu splátku a ani prevádzkové náklady bývania, čo sa však v budúcnosti môže zmeniť. Kto chce naďalej peniaze investovať do nehnuteľnosti v „drobnom“, má k dispozícii realitné podielové fondy. Inou možnosťou sú priame investície do developmentu, či do fondov kvalifikovaných investorov významnejších realitných správcov, čo si už vyžaduje vyššie vklady. Naďalej pripomíname všetkým, ktorí sa už rozhodli pred viacerými rokmi investovať do kúpy vlastného bývania, že dnes pri terajších úrokových sadzbách je možnosť hypotéku refinancovať či dokonca spájať aj so súčasným čerpaním spotrebného úveru, kreditnej karty a takmer všetkého, čo doteraz klient čerpal od svojej financujúcej banky. Z dôvodu komplexnosti refinancovania sa doporučuje obrátiť na odborne zdatnejšiu poradenskú spoločnosť, ktorá má potrebných odborníkov a pomôže klientovi sa skôr v danej problematike zorientovať. Takýchto špecialistov na danú problematiku má aj spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o., preto sa na nás neváhajte obrátiť.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout