PENIAZE NECHAJME PRACOVAŤ, ZARÁBAŤ, NIE SPAŤ!

Peniaze nechajme pracovať, zarábať, nie spať!

V roku 1971 zrušil americký prezident R. Nixon vymeniteľnosť dolára za zlato podľa vopred známeho gramového obsahu. Po zrušení hodnota dolára klesla voči ostatným menám a došlo k nárastu inflácie. Žiadna zahraničná mena nemá zlaté krytie, až teraz ruský rubeľ a síce 5 tisíc rubľov za jeden gram zlata. Či to predstavuje návrat k zlatému štandardu si ale počkajme.
Zlato sa pokladá za protiinflačnú poistku len vtedy, keď je inflácia nízka. Ináč pri terajšej vysokej to neplatí, keďže jeho hodnota sa zvyšuje menej. Uvedené konštatovanie však platí len vtedy, keď domácnosť nemá odvahu svoje peniaze investovať do iných produktov, ktoré prinášajú úrok, výnos, či dividendu.
Investovanie do zlata toto neprináša a preto počas držania zlata nemá investor navyše žiadny príjem. Podľa investičných poradcov by teda zlato nemalo v investičnom portfóliu mať väčší podiel ako 10 percent. Keď sa už investor rozhodne pre zlato, môže ho mať doma alebo u predajcu čo prináša svoje riziká, ale aj nesporné výhody. Alternatívou je investovať do fondu obchodovaného na burze, ktorý väčšina z nás pozná pod pojmom ETF fond. Takýto fond nakupuje zlato v mene svojich akcionárov. Investovať do zlata znamená skôr dôveru, že dopyt po zlate bude v budúcnosti rásť.

Peniaze nechajme pracovať, zarábať nie spať!, zdroj: www.123rf.com

Najviac sa verí akciovým fondom

Aké sú teda iné možnosti investovania dočasne voľných peňazí investora okrem zlata práve dnes, keď inflácia prekonáva dvojmiestne číslo? Bitcoin, ktorému niektorí hovoria digitálne zlato je zatiaľ viac špekulatívna mena, ktorá je zvlášť ohrozená v kyberpriestore a jeho hodnota je len postavená na viere, že hodnotu má a to už nehovoriac, že pri terajších cenách energie je jeho „ťaženie“ príliš drahé.
A tak neostáva väčšine investorov nič iné, ako investovať do akciových podielových fondov, ktorých zhodnotenie však nemusí byť vyššie ako miera inflácie, vo väčšine prípadov dokáže infláciu minimálne stlmiť. Pre zaujímavosť si pripomeňme 19. apríl, ktorý je dňom Svetových investičných fondov. V tento deň sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond.

Finančný plán je základom investovania

Pre každého investora investičného fondu sa doporučuje si ho vybrať na základe podkladového aktíva, sektora investovania, stratégie fondu, ale aj investičného horizontu vrátane výberu správcovskej spoločnosti, s čím súvisí  výška vstupných, výstupných a správcovských poplatkov.
Investičný poradca by mal vedieť investorovi vybrať fond na mieru, jeho preferenciu, vrátane zostavenia finančného plánu v rámci jeho investičnej stratégie.
Čo je obsahom týchto pojmov, čo treba rozumieť pod pasívnym a aktívnym riadením, prečo sú zmiešané a realitné fondy tak obľúbené, ale tiež aký je obvyklí priebeh investovania, si povieme nabudúce.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout