PLÁNUJETE SI S PARTNEROM KÚPIŤ BYT?

Viete čo všetko by ste mali mať na pamäti?

Včera sme dostali na základe odporúčania nášho klienta e-mail, v ktorom nás mladomanželský pár z Nitry požiadal o vypracovanie ponuky, ktorá by obsahovala informatívny prepočet hypotéky, poistné krytie smrti, trvalých následkov a v závislosti od ceny aj kritické choroby, poistenie nehnuteľnosti a navrhnúť rozumný a flexibilný spôsob sporenia, ktoré sa použije pri plánovanom predčasnom splatení hypotéky. Sporenie by malo byť flexibilne reagujúce na vzniknuté situácie, čiže aj v prípade ťažkostí aby bol ľahký prístup k finančnej rezerve.

Nakoľko sa jedná o pomerne komplexné riešenie potrebovali sme pre kalkuláciu poznať viac informácií.
Manžel Ján (29) povolanie – IT v energetickej spoločnosti
Manželka Lucia (31) povolanie – administratívny pracovník v štátnej správe

Požiadavky manželov Jána a Lucii:
 
Predpokladaná výška hypotéky 70 000 EUR so splatnosťou max 30 rokov

Poistné krytie manželov

 • riziko smrti rozložiť v pomere  60%(Ján) : 40% (Lucia) z výšky úveru 
 • trvalé následky úrazu - PS: 35000 EUR - obaja manželia
 • kritické choroby - PS: 20000 EUR – obaja manželia  - Poistenie bytu

Poistenie bytu

 • nehnuteľnosť – PS: 70 000 EUR  
 • domácnosť – PS: 15 000 EUR

Dobrovoľné sporenie na splatenie hypotéky / zníženie dlžnej sumy

 • Predpokladaná dĺžka sporenia – 15 rokov

 

Realizácia kalkulácie podľa zadefinovaných požiadaviek

1. Hypotéka

 • Požadovaná výška úveru 70 000 EUR 
 • Orientačná úroková sadzba 4,15% p.a. 
 • Mesačná splátka 340,27 EUR 
 • Preplatenosť 30 ročnej hypotéky v % – 75%
 • Celkovo klient zaplatí – 122 497,20 EUR

2. Poistné krytie nehnuteľnosti a domácnosť

 • Nehnuteľnosť – PS: 70 000 EUR
 • Domácnosť – PS: 15 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti - PS: 30 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti členov domácnosti - PS: 30 000 EUR

Celkové ročné poistné 55,04 EUR

 

3. Poistné krytie manželov

Manžel (29):

 • Smrť (konštantná) – PS: 10 000 EUR
 • Smrť (klesajúca) – PS: 42 000 EUR 
 • Trvalé následky úrazu s progresiou – PS: 35 000 EUR
 • Pripoistenie poškodenia teľa úrazom nad 50% - PS: 35 000 EUR
 • Kritické choroby (komplexný balík 51 krit. chorôb) – PS: 20 000 EUR

Manželka (31):

 • Smrť (konštantná) – PS: 10 000 EUR
 • Smrť (klesajúca) – PS: 28 000 EUR 
 • Trvalé následky úrazu s progresiou – PS: 35 000 EUR
 • Pripoistenie poškodenia teľa úrazom nad 50% - PS: 35 000 EUR
 • Kritické choroby (komplexný balík 51 krit. chorôb) – PS: 20 000 EUR

 

Celkové mesačné poistné 64,65 EUR

4. Sporenie za účelom predčasného splatenia hypotéky 

 • cieľová suma sporenia po 15 rokoch sporenia – 36 000 EUR
 • nasporená suma potrebná na splatenie hypotéky pri výnose 3% p.a.  – 45 394,54 EUR
 • mesesačná suma sporenia 200 EUR 

Úspora na preplatenosti hypotéky 14 974,31 EUR.

Takáto projekcia je rozhodne dobrým začiatkom pri realizácií sna o vlastnom bývaní. Vie reálne poskytnúť informácie potrebné pre finančné plánovanie. Navyše táto projekcia manželov Jána a Luciu nič nestála. 

 

Marek Vitkovský

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout