POKLES CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ

Pokles cien nehnuteľností je objektívna realita

Doteraz sme sa domnievali, že príčinou zvyšujúcich sa cien nehnuteľností je previs ich dopytu nad ponukou a nízke úrokové sadzby na hypotekárne úvery, čo je pravda. Príčinou nízkych úrokov je menová politika ECB, ktorá peniaze lacno poskytuje komerčným bankám a tie z dôvodu konkurencieschopnosti znižujú úroky preto, aby si tak narastajúcim objemom poskytovaných úverov zabezpečovali vyššie bankové výnosy. Prečo je dopyt po nehnuteľnostiach tak vysoký, keď ich cenový rast je vyšší ako nárast priemerných miezd? Existuje viacero dôvodov, ako napr. investičné podnikanie, ktoré umožňuje pri nízkych úrokoch splácať hypotéku z prenájmov vrátane zaplatenia aj prevádzkových nákladov. Takmer tretina bytov sa prenajíma platformou Airbnb, ako krátkodobý turistický prenájom a keď sa kvôli koronavírusu pozastavil cestovný ruch, zamestnávanie cudzincov a prítomnosť študentov, ostali tieto byty prázdne s negatívnymi dôsledkami na ekonomiku, ktorý sa čiastočne rieši prenájmami na dlhšie obdobie pri poklese ich cien o takmer 15 percent. Podmienky investičného podnikania sa určite zmenia z dôvodu očakávaných vyšších úrokových sadzieb nových hypoték, ale aj po skončení fixačného obdobia predchádzajúcich hypoték. Príčinou vyšších úrokov na hypotéky bude fiškálna podpora amerického prezidenta v objeme takmer 2 bilióny dolárov, ktorá svojím rozsahom prekročí hranice amerického trhu.

Pokles cien nehnuteľností je vraj objektívna realita, zdroj: www.123rf.com

Korupčné peniaze a daňové úniky


Iným dôvodom očakávaného poklesu dopytu po nehnuteľnostiach určite bude výrazne nižší objem korupčných peňazí z európskeho rozpočtu, ale aj z verejných zdrojov, o ktorých nás informujú masovokomunikačné zdroje, ako aj peniaze z daňových únikov, ktoré vraj dosahujú miliardové obraty. Prijímatelia týchto peňazí ich určite neukladali na bežné účty, ani ich doma nenechávali pod posteľou, ale hromadne kupovali niekoľko nehnuteľností pričom cena asi málokoho zaujímala. Keďže terajšia vláda sa dostala do parlamentu predovšetkým preto, že sľúbila občanom sa s korupciou vysporiadať, právom sa očakáva, že dopyt po nehnuteľnostiach poklesne a teda aj ich cena. Iná vec však je, ako sa vláde podarí „postrážiť“ veľký objem peňazí z fondu obnovy tak, aby sme po rokoch nehovorili o ďalšej korupcii. Teraz môže mať vplyv na znižovanie dopytu po nehnuteľnostiach aj očakávané zvyšovanie dane z nehnuteľnosti na základe pripravovanej cenovej mapy, ktorá bude zohľadňovať nielen veľkosť zastavanej plochy a kategóriu bytu, ale aj trhovú cenu zdaňovanej nehnuteľnosti. S poklesom dopytu po realitách sa počíta aj v súvislosti so štrukturálnymi zmenami v našej ekonomike, ktorá nepočíta s tak výrazným nárastom miezd bez súvislosti rastu produktivity práce a treba si priznať, že aj s vyšším nárastom nezamestnanosti. Treba počítať aj s výrazným poklesom príjmov právnických, poradenských ale aj počítačových organizácií, ktoré doteraz poskytovali služby v štátnom a verejnom sektore, pritom všetky ministerstvá mali vlastné pracoviská s rovnakým predmetom činnosti.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti V-Consulting.sk, s.r.o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout