POSTUPNÉ FINANCOVANIE VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU, VIETE AKO NA TO?

Prinášame Vám praktické rady ako postupovať pri financovaní výstavby Vášho domu

Keď sa rozhodnete financovať stavbu rodinného domu, tak  viete  čo všetko to obnáša. Peniaze sú potrebné nielen na stavebný materiál ale aj na vykrytie odborných stavebných prác, technológií. Môžete využiť úver na bývanie vzhľadom k tomu, že vaša nehnuteľnosť ešte nie je dokončená. V tomto prípade stačí ak požiadate o postupné financovanie.

POSTUPNÉ FINANCOVANIE VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU, VIETE AKO NA TO?

Čo to znamená?

Je to vlastne spôsob financovania výstavby, rekonštrukcie, nadstavby alebo prístavby rodinných domov, pri ktorom sa prostriedky čerpajú postupne, čiže v tranžiach, podľa toho ako sa zhodnocuje vaša stavba. Používa sa v prípade, ak výška úveru, o ktorú ako klient žiadate, je vyššia ako hodnota nehnuteľnosti, ktorú zakladáte. To znamená, že môžete začať stavať bez vlastnej hotovosti, stačí ak máte k dispozícii nehnuteľnosť – stavebný pozemok, alebo inú nehnuteľnosť, neskôr aj rozostavaný dom ktorou úver zabezpečíte. V prípade postupného financovania predkladáte:

  • stavebné povolenie,
  • projektovú dokumentáciu,
  • list vlastníctva k pozemku a znalecký posudok na pozemok.

Budúcu hodnotu stavby si určí banka bez požiadavky znaleckého posudku. Výška prvej tranže závisí od aktuálnej hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti. Ďalšie tranže banka uvoľní postupne podľa toho, ako sa stavba zhodnocuje. Vo väčšine prípadov vypláca banka peniaze na váš účet.


Čerpanie Vášho úveru prebieha maximálne v 6 tranžiach a to:

1. čerpanie: pri 1. čerpaní nepredkladáte žiadne doklady, výška 1. čerpania je podľa podmienok úverovej zmluvy, až do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, 50 % z výšky úveru až 66 400 €

až 5. čerpanie: podľa Vašich potrieb, až  90 % z výšky úveru

až 6. (posledné) čerpanie: 10 % úveru, dokončenosť domu v štádiu holodom

Pred druhým a ďalším čerpaním stačí, keď  predložíte:

  • čestné prehlásenie,
  • aktuálne fotografie stavby (v papierovej podobe),
  • prehľad stavebných prác a materiálov,
  • na ktoré ste použili prostriedky z predchádzajúceho čerpania.

Po dokončení domu (niekedy aj v procese výstavby domu) je možné požiadať o presun záložného práva z dočasne založenej nehnuteľnosti na nový dom. Prípadne je možné prvý úver, ktorý sme použili na kúpu pozemku, vyplatiť z hypotéky, z ktorej stavia klient dom.


Výhody

záložným objektom je stavba, ktorú plánujete stavať, staviate, modernizujete, nadstavujete, pristavujete, alebo uskutočňujete jej výstavbu,

pri posudzovaní zabezpečenia úveru sa akceptuje budúca hodnota nehnuteľnosti,

pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti sa nezohľadňuje jej geografická poloha, čo je výhoda najmä v prípade menších miest a obcí,

možnosť získať úver bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia,

bez poplatku za čerpanie tranže.

 

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout