PRAJEME VÁM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!


Čas neúprosne beží a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve končí.

Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom. Je dobré sa z času na čas pozastaviť, zhodnotiť naše kroky, obzrieť sa na chyby, ktoré sme urobili. Poprajme si, aby sme ich v prvom rade dokázali rozpoznať, poučiť sa z nich a odoslať ich do minulosti. Potom môžeme smelo pozerať do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom krajším, milším a hodnotnejším, ako ten predchádzajúci.

Život mnohých tento rok poznačila udalosť, ktorá v marci zasiahla do našich životov. Tí, ktorí boli pripravení na nepredvídané udalosti, zvládli túto skúsenosť ľahšie, iní, ktorí s ňou nerátali, ťažšie. Sme radi, že sme Vám pomohli, či už s riešením úveru, odkladom splátok, prehodnotením poistných a úverových zmlúv alebo poradenstvom, v tejto neľahkej dobe.

Mnohí z Vás pochopili, aké je nevyhnutné, mať finančnú rezervu alebo náhradné riešenie, poskytujúce oporu v nečakanej situácii. My sa celé roky snažíme informovať a vzdelávať našich klientov práve v tejto oblasti. Je nevyhnutné, počítať s možnosťou, kedy sa klientom zmení rodinná situácia, či už kvôli zdravotnému stavu alebo vzťahom v rodine. Je potrebné sa pripraviť na dobu, keď zmeny v spoločnosti, v práci, u zamestnávateľov, postihnú stály príjem členov domácnosti. Všetky tieto skutočnosti potom ovplyvnia schopnosť klienta splácať svoje záväzky. Preto by mal každý z nás myslieť na to, že taký stav môže nastať a mať pre tieto prípady pripravenú „železnú“ rezervu.


Aký by to bol nový rok bez predsavzatia? Dajme si predsavzatie, že rok 2021 bude rokom ozdravenia medziľudských vzťahov. Stalo sa zvykom, že na začiatku nového roka si navzájom želáme šťastie, prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade si prajeme lásku a úctu človeka k človeku.


A  preto Vám aj ja želám, aby ste v roku 2021 stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa nikdy osamelými a opustenými. Aby ťažká ekonomická situácia v mnohých našich rodinách neprerástla do zúfalstva a beznádeje. Aby ste tieto Vianoce prežili s pocitmi šťastia, lásky, pokoja a rodinnej harmónie. Hlavne pevné zdravie, bezpečie domova, ľudskosť, priateľstvo a podporu blízkych!
 

Prajeme Vám šťastný , radosťou naplnený a úspešný nový rok 2021!


Váš V-Consulting.sk

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout