PREČO NIEKTORÉ POISŤOVNE (NE)CHCÚ KLIENTA?

Poradíme Vám ako ďalej postupovať

Tento článok sme sa rozhodli napísať s cieľom pomôcť nie len naším klientom, ale aj ostatným, ktorí uviaznu medzi zaslaným poistným návrhom a intervenciou zo strany poisťovne.
Pre poistný trh je bežné, že klient si môže vybrať z viacerých poisťovní rôzne produkty, dojednať si rôzne pripoistenia. Avšak málokto prihliada na fakt, že aj poisťovne majú tiež právo výberu svojich klientov. Pochopiteľne sa snažia vyberať čo najmenej rizikových klientov a tak ich kategorizujú podľa rôznych rizík. Každý asi pozná ocenenie rizika na základe povolania či vstupného veku klienta.
Už menej záujemcov o dojednanie životného či rizikového poistenia pozná ocenenie na základe zdravotného stavu, prípadne rodinnej anamnézy.

Práve týmto posledným dvom oceneniam by sme chceli venovať trochu väčšiu pozornosť.
Poisťovňa skúma na základe klientom vyplneného zdravotného dotazníka jeho zdravotný stav. Ak má nejaké pochybnosti, proces spracovania zmluvy pozastaví a vyžiada si ku konkrétnemu úrazu či ochoreniu lekárske správy,prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice. Tento proces sa dá čiastočne skrátiť tým, že klient pri podpise návrhu zmluvy dodá príslušné dokumenty zo zdravotných zariadení či ambulancií.
Pri ocenení zdravotného rizika môžu nastať tri scenáre:

 • Po ocenení rizika poisťovňa nenavýši dojednané poistné :-)
 • Poisťovňa v závislosti od vážnosti rizika poistné navýši :-) / :-(
 • Poisťovňa výlukou obmedzí dojednané pripoistenie z dôvodu choroby či úrazu :-(

V prvom prípade je to bez problémov. Druhý prípad možno prekvapí, ale hodnotíme ho ako uspokojivý výsledok, nakoľko klient v procese oceňovania rizika obstál. V treťom, žiaľ je to komplikované a narúša to koncepciu komplexného krytia klienta, hlavne ak sa jedná o kľúčové pripoistenia,ako niektoré kritické choroby či trvalé následky, prípadne smrť.

Chceli by sme upozorniť, že nie je dôvod na paniku ak práve aj Vaša poistná zmluva narazila na takéto scenáre. Naším klientom sme neraz pomohli v takýchto situáciách práve tým, že sme vykonali úpravu rizík a v inej poisťovni sme dojednali problematické riziká samostatne, prípadne dojednali sme novú zmluvu s priechodnejším ocenením rizika. Ako príklad by som uviedol nášho klienta pána Františka.  

 

V poistnom návrhu klienta sme zadefinovali tieto pripoistenia: 

 

 • Smrť (akákoľvek) – poistná suma (ďalej len PS) 10 000 EUR
 • Trvalé následky úrazu s progresiou 700% - PS 30 000 EUR
 • Trvalé následky úrazu s plnením od 50% - PS 30 000 EUR
 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici (úraz+choroba) –15 EUR / deň
 • Odškodnenie za dobu liečenia úrazu – 15 EUR / deň
 • Poistenie chirurgického zákroku z dôvodu choroby,alebo úrazu – PS 1 000 EUR
 • Kritické choroby – PS 10 000 EUR

Cena mesačného poistného: 54,95 EUR

Po ocenení rizika poisťovňa dala do výluk:

 

 • Trvalé následky úrazu s progresiou 700% - Výluka z plnenia – krčná chrbtica
 • Trvalé následky úrazu s plnením od 50% - Výluka z plnenia – krčná chrbtica
 • Odškodnenie za dobu liečenia úrazu – výluka z plnenia – krčná chrbtica
 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici (úraz+choroba) –výluka z dôvodu syndrómu karpálneho tunela,
  z dôvodu ochorenia pravého a ľavého lakťa, taktiež z dôvodu ochorenia/úrazu krčnej chrbtice
 • Poistenie chirurgického zákroku z dôvodu choroby,alebo úrazu – výluka z dôvodu syndrómu karpálneho tunela, z dôvodu ochorenia pravého a ľavého lakťa, taktiež z dôvodu ochorenia/úrazu krčnej chrbtice

Takéto poistenie je z nášho pohľadu nepriechodné a dovolíme si povedať, že nevýhodné!
Preto by sme radi upozornili, že je chybné zastávať názor, že aspoň „niečo“ majú kryté.
 
Starostlivosť o našich klientov berieme vážne, preto sme pánovi Františkovi spravili nový poistný návrh v inej poisťovni. Vybrali sme pripoistenia, ktoré rovnako kryjú klientom požadované riziká. Nakoľko tento proces trval istý čas, niektoré sadzby šli nižšie a cena poistného klesla na  43,06 EUR.

 Po ocenení všetkých rizík, poisťovňa dala do výluk nasledovné:

 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici - výluka z dôvodu syndrómu karpálneho tunela, z dôvodu ochorenia pravého a ľavého lakťa,taktiež z dôvodu ochorenia/úrazu krčnej chrbtice
 • Kritické choroby – prirážka 25%

Cena poistného po prirátaní prirážky 25% bola pre klienta priaznivá 47,64 EUR. Rozsah poistného krytia bol oveľa viac priechodnejší ako v prvom prípade. Klient nemal na jednotlivé riziká toľko výluk.  A hlavne sme eliminovali výluky z trvalých následkov, chirurgického zákroku či dennej dávky za dobu liečenia úrazu.

Máte aj Vy podobnú skúsenosť? Alebo sa nachádzate v procese ocenenia rizika? Napíšte nám Vaše názory, prípadne skúsenosti.

Marek Vitkovský

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout