„PREDĹŽENÝ“ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Viete aké podmienky musíte splniť aby ste na predĺžený rodičovský príspevok mali nárok?


V našom predchádzajúcom článku sme sa venovali rodičovským príspevkom, tak by sme v tomto článku chceli na ne nadviazať, konkrétne sa zameriame na „predĺžený“ rodičovský príspevok. Na tento príspevok majú nárok oprávnené osoby, v prípade, že zabezpečujú riadnu starostlivosť o dieťa do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.


Čo sa za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa považuje?

Je to vlastne choroba a stav, ktorá trvá viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo je predpoklad, že budú takúto dobru trvať a vyžadujú si osobitnú starostlivosť.

Určite každého z Vás zaujíma, aké sú to choroby. Presný popis aj popis osobitnej starostlivosti vymedzuje príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Choroby a stavy, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť Choroby a stavy, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť
Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

 

Písomnú žiadosť o posúdenie dlhodobo nepriaznivé stavu dieťaťa treba podať na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.
Vzor žiadosti o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok si môžete stiahnuť nižšie.

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu
Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok

 

Posudok ohľadom dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa vydá posudkový lekár sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne. na základe žiadosti útvaru poistného pobočky. Útvar poistného pobočky po zaregistrovaní prihlášky podá útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky žiadosť o vydanie posudku.

V prípade, že na základe posudku, ktorý príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydáva vaše dieťa nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak môžete túto žiadosť opätovne podať, keď nastane zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa.

Takže milí rodičia, ak však podľa "XY" posudkov vaše dieťa aj tak nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, v tom prípade môžete márne dúfať, že Váš zamestnávateľ bude ticho trpieť Vaše neprítomnosti v práci, a v konečnom prípade prichádza aj tak do úvahy skončenie pracovného pomeru.


Bc. Eva Vargová


 

Napíšte nám

PREDĹŽENÝ“ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout