REFORMY V DÔCHODKOVOM SYSTÉME

Stabilita a udržateľnosť dôchodkového systému pýta reformy

Väčšina z nás vie, že slovenský dôchodkový systém je trojpiliérový, keď do prvého piliera platí zamestnanec a zamestnávateľ odvody podľa zákona. Vyplácanie dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov poistenca, jeho príjmov počas zamestnania, ako aj od aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá sa každým rokom zvyšuje. V súčasnosti pracuje 100 zamestnancov na 24 dôchodcov, avšak z dôvodu demografického vývoja sa v budúcnosti počíta s oveľa horším nepomerom v prospech dôchodcov. Bez zmien nebude tento pilier schopný ďalej zabezpečovať vyplácanie dôchodkov aspoň na terajšej úrovni a preto sa očakávajú zmeny, ktoré sa budú týkať naviazania nároku na odchod do dôchodku na strednú dĺžku života, zavedenia dôchodkového stropu a rodičovského bonusu, či spomalenie zvyšovania novo priznaných dôchodkov. Peniaze poistencov v tomto pilieri spravuje Sociálna poisťovňa.

Reformy v dôchodkovom systéme, zdroj: www.123rf.com

Starobné a doplnkové dôchodkové sporenia

Vstup poistenca do druhého piliera nie je však povinný, navyše vláda administratívnymi zásahmi a presunutím peňazí viac do dlhopisových fondov znížila ich výnosnosť. Dnes je v druhom pilieri necelých 950 tisíc sporiteľov, ktorí majú vo všetkých fondoch tohto piliera ušetrených viac ako 11 miliárd EUR, z ktorých väčšina je v dlhopisových fondoch, v ktorom ale každé druhé EURO je stratové, čo bude mať vplyv aj na výšku dôchodku z tohto piliera. Výška budúceho dôchodku z toho piliera bude závisieť od veku odchodu do dôchodku, miery zhodnotenia dôchodkových úspor, či od zvoleného spôsobu vyplácania dôchodku. V tomto pilieri sa očakávajú zásadné zmeny ako automatická povinnosť vstupu, s možnosťou aj vystúpenia, postupný presun peňazí z dlhopisových do akciových a indexových fondov, ktoré sa viac zhodnocujú, zvýšiť percentuálny podiel odvodov z terajších 5,25 percenta na viac ako 6 percent, ale aj umožniť budúcemu dôchodcovi možnosť vybrať si poberanie dôchodku z tohto piliera či už programovým výberom, doživotným vyplácaním, jednorazovým výberom či predčasným výberom. Peniaze v druhom pilieri však spravuje niekoľko správcovských dôchodkových spoločností, úlohou poradenskej spoločnosti je jeho klientovi poradiť nielen pri ich výbere, ale aj nájsť najefektívnejší dôchodkový fond vrátane vhodného spôsobu vyplácania dôchodku z tohto piliera. Tretí pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, ktorým si zamestnanec aj za prispenia zamestnávateľa zvyšujú svoj dôchodok investovaním do fondov konzervatívnych, vyvážených, akciových alebo indexových, ktoré spravuje klientom vybraná doplnková dôchodková spoločnosť.

Rodičovský bonus od detí

Najväčšou zmenou v našom dôchodkovom systéme má byť od roku 2023 aj zavedenie rodičovského bonusu, pod ktorým treba rozumieť, že pracujúce deti svojich rodičov na základe ich súhlasu prispejú obom rodičom po 2,5 percenta zo svojich odvodoch na ich dôchodok.Tento návrch predpokladá narovnať doterajší dôchodok bezdetných rodičov s dôchodkom rodičov s deťmi. Zatiaľ v parlamente nebol schválený preto, že by zvyšoval deficit v Sociálnej poisťovni, ktorý by sa nekompenzoval ani v prípade, že odvody do Sociálnej poisťovne by sa platili z celého dosiahnutého príjmu a nie ako doteraz maximálne z dvaapolnásobku priemernej mzdy, čo zatiaľ nebolo v parlamente tiež schválené.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout