ŠKODA SPÔSOBENÁ ZAMESTNÁVATEĽOVI?

Poistite si zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Pán Martin z Dubnice nad Váhom nám napísal e-mail, v ktorom sa zaujímal o bližšie informácie týkajúce sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. 

V texte spomína, že nastúpil do novej práce spolu s jeho bratom a zamestnávateľ im odporučil dojednať si takéto poistenie. Požiadavka klienta bola teda jasná, dojednať poistenie, ktoré ho bude kryť v prípade spôsobenia škody voči zamestnávateľovi (samozrejme v zmysle VPP). Ďalšie informácie, ktoré sme po konzultácií s klientom zistili: 

  • pracovný pomer na určitú dobu 
  • povolanie - vodič VZV 
  • predpokladaný príjem 600 EUR  

Poistné krytie je 2400 EUR, inými slovami poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákonník práce, 

Občiansky zákonník, resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom), t.j. mala by zodpovedať štvornásobku resp. trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.  

Takéto poistné krytie stojí ročne pána Martina a taktiež jeho brata 26 EUR. 

 

Marek Vitkovský

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout