SPLÁTKY ÚVERU SI MÔŽU KLIENTI ODLOŽIŤ, ALE...

Nič nie je len tak, pripravte sa na možné komplikácie do budúcna

Udalosti posledných dní prinášajú otázku, ako ovplyvní šíriaca sa pandémia COVID-19 (koronavírus) život nejedného z nás. Možný výpadok príjmu, alebo jeho dočasné zníženie z dôvodu PN či OČR ovplyvní finančnú stabilitu a schopnosť splácať bežné výdavky, a teda aj úverové splátky. Ako ideálna možnosť je siahnuť do rezervy, o ktorej sme viackrát písali, alternatíva je využiť plnenie zo životnej poistky a v neposlednom rade pomoc rodiny. Realita nám však neraz ukazuje, ako Slováci vo väčšine prípadov podcenili vytváranie rezervy a nie každý je takto pripravený na podobné scenáre.  Mnohí klienti budú zvažovať v súvislosti s hroziacim znížením príjmu otázku odkladu splátok svojich úverov. Dovoľujeme si Vás informovať o všeobecných pravidlách, ako odklad splátok v bankách funguje.

Vaša hypotéka a COVID19

Ako teda postupovať?

  1. Pokiaľ je klient presvedčený, že bude mať problém so splácaním svojich úverov, mal by ešte predtým, ako sa dostane do platobnej neschopnosti, navštíviť pobočku svojej banky, prípadne informovať sa prostredníctvom call centra a preveriť možnosti riešenia tejto situácie.
  2. Finančná inštitúcia môže klientovi navrhnúť odklad splátok úveru. V závislosti od individuálnych podmienok bánk, klienti musia dôvod zníženia príjmu dokladovať (napr. potvrdenie
    o PN, OČR). Klient by si mal dôkladne preveriť, aký vplyv bude mať odklad splátok na jeho úverové splátky po skončení tohto obdobia, pretože charita sa nekoná a žiadna finančná inštitúcia klientom nič neodpustí.

    Štandardne ide buď o odklad splátky istiny, alebo aj celej splátky úveru vrátane úroku na určitú dobu, obvykle do šiestich mesiacov. Počas obdobia, kedy sa splátka neplatí, sa klientovi naďalej kumuluje úrok. Ten bude potrebné neskôr zaplatiť spolu s odloženými splátkami istiny. Inými slovami, to, čo klient nezaplatí v období odkladu, sa rozráta do nasledujúcich splátok, ktoré sa tak navýšia aby sa dodržala konečná splatnosť úveru. Je viac než pravdepodobné, že banky nebudú môcť o dobu odkladu predĺžiť splatnosť úverov, pokiaľ by sa mala predĺžiť celková maximálna povolená doba splácania pre konkrétny typ úveru, pričom pri splatnosti úveru hrá rolu aj vek klienta.
  3. Na základe spísanej žiadosti a predpokladu odsúhlasenia podmienok odkladu splátok, banka vystaví dodatok k úverovej zmluve, ktorým sa zastaví resp. modifikuje splátkový kalendár. Následne sa klientovi podľa toho bude inkasovať znížená splátka. V prípade požiadania o odklad splátok, dohodnuté obdobie banka nebude strhávať splátky vôbec.

"A" už vieme, povedzme si "B"

Štandardným dopadom takejto zmeny úveru je záznam v úverovom registri. V ňom klientovi vznikne na úvere status - Reštrukturalizovaný úver. Pri štandardnom povolenom odklade na žiadosť klienta, banka odosiela túto informáciu do úverového registra, kde sa síce odložená, alebo znížená splátka objaví ako korektná, ale vo všeobecnosti je reštrukturalizácia považovaná pri žiadaní o nový úver ako negatívny záznam.
Na mieste je otázka, ako budú odklady splátok z obdobia pandémie koronavírusu finančné inštitúcie v budúcnosti posudzovať a či sa tak z časti nezamedzí istému počtu klientov žiadať o prípadné lepšie úrokové sadzby.
Pokiaľ banky potvrdia, že takýto odklad splátok v súvislosti s koronavírusom nebudú posudzovať ako negatívny záznam, môže toto riešenie pomôcť znížiť finančné ťažkosti v nie jednej rodine.
V opačnom prípade odporúčame zvážiť odklad splátok ako poslednú možnosť, pripraviť sa na to, že tieto odložené splátky bude nutné banke neskôr vrátiť a zároveň môžu ovplyvniť budúce úverovanie klienta.

Na záver by sme radi dodali, že aj napriek rôznorodosti názorov na finančnú rezervu sa práve pri takýchto situáciách, ktoré sme si roky nevedeli predstaviť, má výrazne lepšiu šancu na bezproblémové zvládanie denných situácií práve tá rodina, ktorá bola zodpovedná a vytvárala si finančné rezervy. Veríme, že danú situáciu sa podarí zvládnuť.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout